SMILE HEALTHY PLUS ปี 2563

SMILE HEALTHY PLUS ปี 2563 Latest

3 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2563

PRINT

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Smile Healthy Plus เอกสิทธิ์...เฉพาะสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ระดับ Prestige(PST) เท่านั้น เพียงใช้คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point เลือกรับบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ตรงกับความต้องการและโรงพยาบาลที่คุณสะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
-  แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2563
-  ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม
1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ระดับ Prestige สามารถแลกคะแนนสะสม โดยติดต่อได้ที่โทร. 1766 กด 4 กด 2 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
2. สมาชิกฯ สามารถแลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่  3  กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2563
3. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ที่ระบุ ชื่อ-สกุล และโปรแกรมที่สมาชิกฯ เลือกตรวจ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 10 วันทำการ
4. สมาชิกฯ 1 ท่าน สามารถแลกรายการตรวจสุขภาพหลักได้ 1 โปรแกรม และรายการตรวจเสริมเลือกได้มากกว่า 1 โปรแกรม
5. สมาชิกฯ สามารถแลกเฉพาะรายการตรวจเสริมได้
6. สิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่แลกคะแนนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการตรวจ หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสม
7.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ    ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
8.รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
1. กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
2. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง (เฉพาะรายการตรวจสุขภาพหลัก)
3. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพที่ได้รับจากบริษัทฯ ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
4. เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อดูโปรแกรมตรวจสุขภาพ

คลิกเพื่อดูรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ