WE Smile WE Fitness 2019

WE Smile WE Fitness 2019

1 มี.ค. 2562 – 28 ก.พ. 2563 WE Fitness สาขาที่เข้าร่วมรายการ

PRINT

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club ให้สมาชิกได้สิทธ์ออกกำลังกายที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ และ วี ฟิตเนส ซิกเนเจอร์
ระยะเวลาจัดกิจกรรม : 1 มี.ค. 2562  – 28 ก.พ. 2563
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรรม : Smile Service Application และแสดง  Code 8 หลัก ภายใน 30 นาที พร้อมบัตรประชาชนต่อ เจ้าหน้าที่  We Fitness

สิทธิพิเศษการสมัครสมาชิกรายปี ส่วนลด 30%  แลกสิทธิ์ได้ทุกระดับ

จำกัดสิทธิ์ 1 รายการ / ท่าน ตลอดกิจกรรม (จำกัดเพียง 228 สิทธิ์แรกเท่านั้น) 

- กดรับรหัสใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 30% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี  

ประเภท คะแนน/สิทธิ์ ตัวอย่างรหัสรับสิทธิ์

ส่วนลดค่าสมาชิก 30% สำหรับการสมัคร
สมาชิกแบบรายปี ประเภท 1 คลับ
ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

600

WE301XXX 

(XXX = เลข 3 หลัก)

ส่วนลดค่าสมาชิก 30% สำหรับการสมัคร
สมาชิกแบบรายปี ประเภท 5 คลับ
ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

720

WE305XXX 

(XXX = เลข 3 หลัก)

ส่วนลดค่าสมาชิก 30% สำหรับการสมัคร
สมาชิกแบบรายปี ประเภท 7 คลับ
 ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ และ วี ซิกเนเจอร์

780

WE307XXX 

(XXX = เลข 3 หลัก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิทธิพิเศษการสมัครสมาชิกรายปี ส่วนลด 50% สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ผู้มีสถานะระดับบัตร Platinum ,Prestige และ Pink Gold เท่านั้น

จำกัดสิทธิ์ 1 รายการ / ท่าน ตลอดกิจกรรม  (จำกัดเพียง 150 สิทธิ์แรกเท่านั้น)

- กดรับรหัสใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี

ประเภท คะแนน/สิทธิ์ ตัวอย่างรหัสรับสิทธิ์

ส่วนลดค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัคร
สมาชิกแบบรายปี ประเภท 1 คลับ
ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

1,000

WE501XXX 

(XXX = เลข 3 หลัก)

ส่วนลดค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัคร
สมาชิกแบบรายปี ประเภท 5 คลับ
ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้

1,200

WE505XXX 

(XXX = เลข 3 หลัก)

ส่วนลดค่าสมาชิก 50% สำหรับการสมัคร
สมาชิกแบบรายปี ประเภท 7 คลับ
 ที่ วี ฟิตเนส โซไซตี้ และ วี ซิกเนเจอร์

1,300

WE507XXX 

(XXX = เลข 3 หลัก)

** จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม Smile Point รับส่วนลดค่าสมาชิกรายปี **
** สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้ 1 รายการ ตลอดโครงการ WE Smile WE Fitness 2019 เท่านั้น **

สาขาที่สามารถเข้าใช้บริการ มี 7 สาขา ดังต่อไปนี้
-   วี ฟิตเนส โซไซตี้(สาขาเมเจอร์ฯ รัชโยธิน, เมเจอร์ฯ สุขุมวิท, เมเจอร์ฯ ปิ่นเกล้า, เอสพลานาด รัชดา, เอสพลานาด แคราย)
-   วี ฟิตเนส ซิกเนเจอร์ ได้แก่ (เจ อเวนิว ทองหล่อ และ วี โฮเทล)

1. จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม Smile Point รับส่วนลดค่าสมาชิกรายปี สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้ 1สิทธิ์ / ท่าน  ตลอดโครงการ WE Smile WE Fitness 2019 เท่านั้น
2. แลกคะแนนผ่าน Smile Service Application  และแจ้งCode พร้อมบัตรประชาชน ณ สาขา We fitness ที่ร่วมรายการทั้งนี้ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บแล็ต
3. รหัสที่ได้รับจาก Application มีระยะเวลาจำกัดภายใน 30 นาที
4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์  1 มี.ค. 2562  – 28 ก.พ. 2563
5. พนักงาน และตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถใช้สิทธิ์ได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ทุกกรณี
7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเมืองไทย Smile Club 
10. เงื่อนไขและกติกาการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กำหนด
11. เงื่อนไขและกติกาการเข้าใช้บริการเป็นไปตามที่  วี ฟิตเนส กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง