สุขภาพ

พาธแล็ป (Pathlab)

1 มกราคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562

PRINT

สิทธิพิเศษแสดงบัตรสิทธิพิเศษแสดงบัตรMuang Thai HealthCare / Smile Card / Smile Credit Card / Platinum Card / Platinum Credit Card / Prestige Card / Prestige Credit Card / Pink Gold Credit Card : ส่วนลด 30% ทุกโปรแกรมตรวจ

ที่อยู่ : พาธแล็ป(ประเทศไทย) จำกัด 408/151 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น36 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02 619 2288

แฟกซ์ : 02 619 2028

website : www.pathlab.co.th

หมดเขต : 28 ธันวาคม 2562

สาขาแจ้งวัฒนะ

104/43 ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ห้อง E203 ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

02 573 3490-1

สาขาพัฒนาการ

1144/4 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

02013 7779-80

02 013 7780

สาขาเพชรเกษม

54/214 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

02 455 9229-30

02 455 9230

สาขารัชโยธิน

อเวนิว รัชโยธิน ห้อง B307A ชั้น 3 โซนบี 234/2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02 930 3228-9

สาขาลาดพร้าว

2211, 2213 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

02 933 0222

02 514 2836

สาขาสีลม

15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02632 1588-9

02 632 1589

สาขาสุขุมวิท

714/8 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

02 665 6365-6

02 665 6366

ยกเว้นโปรแกรม HDS และ โปรแกรมก่อนแต่งงาน