ช้อปปิ้ง

วีร่า เจมเวลเลอรี่

1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

PRINT

สิทธิพิเศษแสดงบัตรMuang Thai HealthCare / Smile Card / Smile Credit Card / Platinum Card / Platinum Credit Card / Prestige Card / Prestige Credit Card / Pink Gold Credit Card : ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร

ที่อยู่ : 43 ถ.นิมมามนเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร : 083 9214046

หมดเขต : 31 ธันวาคม 2562