ร้านอาหาร

ดีวานา ฟอร์เรสท์ คาเฟ่ (divana Forest cafe)

1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

PRINT

สิทธิพิเศษแสดงบัตรMuang Thai HealthCare / Smile Card / Smile Credit Card / Platinum Card / Platinum Credit Card / Prestige Card / Prestige Credit Card : สำหรับบัตร Prestige รับส่วนลด 20% สำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มและรับส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ 20%
สิทธิพิเศษในเดือนเกิดผู้ถือบัตร Prestige รับส่วนลด 25% สำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มและส่วนลด 30% ในการซื้อผลิตภัณฑ์
สำหรับบัตร Smile และ Platinum รับส่วนลด 10% สำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มและรับส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ 10%
สิทธิพิเศษในเดือนเกิดผู้ถือบัตร Smile และ Platinum รับส่วนลด 15% สำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มและรับส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ 20%

ที่อยู่ : ชั้น 1 Atrium Zone Central world ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02 252 4614-15

website : www.divanacafe.com

หมดเขต : 31 ธันวาคม 2562

รับส่วนลดเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,200 บาทขึ้นไป