ไลฟ์สไตล์

เอ็ดดูเวิลด์ (EDUWORLD)

1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

PRINT

สิทธิพิเศษแสดงบัตรMuang Thai HealthCare / Smile Card / Smile Credit Card / Platinum Card / Platinum Credit Card / Prestige Card / Prestige Credit Card / Pink Gold Credit Card :1.ส่วนลดค่ายภาษาที่ต่างประเทศ 2,000บาท
2.ฟรี ค่าบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ มูลค่า 2,000 บาท
3.ฟรี ค่าสอบข้อเขียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 300 บาท

ที่อยู่ : 315 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 3 Zone A ห้อง 339 แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 02 657 6401-2

website : www.eduworld.co.th

หมดเขต : 31 ธันวาคม 2562