Do I2024 2 Point 750x780
Smile Point 550

Period

Jan 20 ,2023 - Mar 22 ,2023

Redemption Channel

MTL Click

Special Privileges for

Smile CardPrestige CardBeyond Prestige CardThe Ultimate Card

DISNEY ON ICE PRESENTS 100 YEARS OF WONDER (แลกคะแนนสะสม)

Detail Th


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ครั้งใหม่ไปด้วยกันใน “Disney On Ice presents 100 Years of Wonder” (ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ็นต์ส ฮันเดร็ด เยียร์ส ออฟ วันเดอร์) เตรียมพบกับโชว์สุดพิเศษจากเหล่าตัวละครดิสนีย์คลาสสิกที่จะสร้างความประทับใจให้ทุกคนในครอบครัว

สถานที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
รอบการแสดง 3 รอบ ดังนี้
1. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 รอบเวลา 18.30 น. (ภาษาไทย) จำนวน 20 ที่นั่ง
2. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 รอบเวลา 14.30 น. (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ที่นั่ง
3. วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 รอบเวลา 18.30 น. (ภาษาไทย) จำนวน 20 ที่นั่ง

ระยะเวลาการแลกคะแนน วันที่ 20 มกราคม 2567 – 22 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
คะแนนสะสม ใช้คะแนนสะสม 550 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง (แลกรับบัตร Ringside Box ราคา 3,000 บาท)


การรับบัตรคอนเสิร์ต
สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว สามารถรับบัตรคอนเสิร์ต ได้ ณ บู้ธเมืองไทยประกันชีวิต อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ในวันที่มีรอบทำการแสดงที่แลกคะแนนสะสม เวลา 11.00 – 18.30 น.
กรณีมารับด้วยตนเอง : ให้แสดงบัตรสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับหรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
กรณีโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับบัตรแทน : ให้แสดงสำเนาบัตรสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ หรือ สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ(ถมดำศาสนา) เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)...........จำนวน.....ที่นั่ง"


Redemption Channel Th

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านทาง MTL Click Applicationหรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4
MTL Click Application ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่ 


Redemption Location Th

อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี