โรคไต ความดัน เบาหวาน โรคตับ อัลไซเมอร์ Super Health ก็เอาอยู่!!

Super Health ดีอย่างไร?

Super Health นิยามความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับคนยุคใหม่ จากผลิตภัณฑ์ของ MTL ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

วางใจได้แม้ต้องการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ เพราะเราช่วยดูเหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(1)

คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ
เจเนเรชันไหนก็สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี ดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี
เจ็บป่วยหนัก ต้องเข้าพักรักษาห้อง ICU ก็เหมาจ่ายตามจริง

ต้องการแบบไหนก็เลือกได้

SuperSave จ่ายเบาๆแต่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทเลือกDHealth(2) เลยเหมาจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษา ค่าหมอ ค่ายา ในวงเงินเดียวสูงถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

Super Premium ดูแลเหนือระดับ Elite Health(3) วงเงินความคุ้มครองสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy โรคไต และการวินิจฉัย MRI เหมาจ่ายตามจริง โดยไม่ต้องแอดมิท

อ่านเพิ่มเติม
หมายเหตุ

(1) ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีในประเทศใช้ได้ตามสิทธิเฉพาะสถานพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น กรณีต่างประเทศใช้ได้ตามสิทธิ

(2) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

(3) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Enquiry

Please leave us your information. We will contact you as soon as possible

I hereby agree and give my consent to Muang Thai Life Assurance Public Company Limited to collect and use my given information to disclose such information to life insurance agents, life insurance brokers, and business partners for the purposes of sale offering of life insurance plans and/or proposing other privileges to me.

Let everything be "easy"

for Muang Thai Life Insurance customers.With MTL Smile Application

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept