Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
สมาชิก PT Max Card รับสูงสุด 4,000 แต้ม* เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ P.A.สบายใจ
สมาชิก PT Max Card รับสูงสุด 4,000 แต้ม* เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุ P.A.สบายใจ

เงื่อนไขกิจกรรม

  • สมาชิก PT Max Card รับแต้มในบัตรแมกซ์การ์ด เมื่อสมัครแผนประกัน P.A. สบายใจ และชำระเบี้ยระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้รับจำนวนแต้มตามตารางด้านล่าง

ประกัน P.A. สบายใจ

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

ได้รับแต้ม

ในบัตรแมกซ์การ์ด

 

1,000 แต้ม

 

2,000 แต้ม

 

3,000 แต้ม

 

4,000 แต้ม

 

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก PT Max Card ที่คลิกซื้อผ่านจากทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของแคมเปญนี้เท่านั้น
  • แต้มพิเศษจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายใน  20 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับยืนยันการชำระเงินประกันอุบัติเหตุ P.A. สบายใจ 
  • แต้มพิเศษให้โดยบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
  • รับประกันโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ข้อกำหนดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำส่งข้อมูลที่ได้ระบุในการสมัครประกันP.A. สบายใจ ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการเพิ่มแต้มในบัตรแมกซ์การ์ดต่อไป

คลิกที่นี่ เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):