Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจในทุกสถานการณ์ สำหรับลูกค้าที่ประสบเหตุจากพายุ ''ปาบึก''
เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มความอุ่นใจในทุกสถานการณ์ สำหรับลูกค้าที่ประสบเหตุจากพายุ ''ปาบึก''

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อให้การดูแลลูกค้าทุกท่าน
  • แนะนำขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิด
    เหตุฉุกเฉิน คลิก
  • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มีสัญญา
    เพิ่มเติมสุขภาพและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  ในช่วงระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2562 สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หรือบัตรเมืองไทย Healthcare พร้อมบัตรประชาชน ในการยื่นใช้สิทธิ์เพื่อเข้ารับการรักษา ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1766
เมืองไทย Smile ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):