Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยฯ เปิดตัว 2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ดูแล “เบาหวาน-ภาวะแทรกซ้อน”
เมืองไทยฯ เปิดตัว 2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ดูแล “เบาหวาน-ภาวะแทรกซ้อน”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์” ประกันชีวิตและสุขภาพ 2 รูปแบบใหม่  คือ “โครงการเมืองไทย โรคร้าย เบาหวาน เบาใจ” และ “สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์” เดินหน้ากลยุทธ์ “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” (Customer Centricity) ที่มุ่งค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง 

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):