เมืองไทยประกันชีวิต โชว์สุดยอดผลงานเบี้ยรับรวมทะลุแสนล้านบาท พร้อมเปิดกลยุทธ์ปี 2561 ชู Customers @ the heart - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
เมืองไทยประกันชีวิต โชว์สุดยอดผลงานเบี้ยรับรวมทะลุแสนล้านบาท
พร้อมเปิดกลยุทธ์ปี 2561
ชู Customers @ the heart
เมืองไทยประกันชีวิต โชว์สุดยอดผลงานเบี้ยรับรวมทะลุแสนล้านบาท พร้อมเปิดกลยุทธ์ปี 2561 ชู Customers @ the heart

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ
ในหลายมิติ และสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 102,681 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2559 เป็นเบี้ยประกันภัยรับใหม่ 31,066 ล้านบาท
และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป 71,615 ล้านบาท พร้อมเปิดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ปี 2561 มุ่งเน้นการเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า ภายใต้นโยบาย Customer @ the heart
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บนโลกยุคดิจิทัล ณ สำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่น

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):