Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
สมัครง่าย ได้โชค กับ Smile Service
สมัครง่าย ได้โชค กับ Smile Service
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: วันที่ 5 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล: วันที่ 14 มกราคม 2562 ผ่าน www.muangthai.co.th
 
วิธีร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของรางวัล
1. เข้าใช้งาน Smile Service (ในช่องทาง Application หรือ Website) และทำการสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป 
2. ผู้ที่สมัครขอรับหนังสือรับรองฯ เข้ามาเป็นลำดับที่กำหนดจะได้รับของรางวัล ดังนี้

ลำดับรางวัล

ของรางวัล

1

บัตรกำนัล Tesco Lotus 500 บาท

6

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

16

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

26

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

36

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

46

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

56

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

66

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

76

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

86

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

96

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

106

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

116

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

126

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

136

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

146

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

156

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

166

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

176

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

186

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

196

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

206

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

216

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

226

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

236

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

246

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

256

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

266

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

276

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

286

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

296

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

306

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

316

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

326

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

336

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

346

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

356

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

366

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

376

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

386

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

396

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

406

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

416

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

426

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

436

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

446

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

456

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

466

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

476

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

486

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

496

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

506

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

516

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

526

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

536

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

546

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

556

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

566

บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท

576

บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท

586

บัตรกำนัล Tesco Lotus 500 บาท

รวมจำนวน 60 รางวัล 
มูลค่าของรางวัลทั้งหมด 22,200 บาท
 

วิธีการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางอีเมล ผ่าน Smile Service (Application)

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Smile Service Application
2. ไปที่เมนูกรมธรรม์ > ดาวน์โหลด > หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย 
3. กดสมัครขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
4. เลือกประสงค์รับสำเนาหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางอีเมลในปีถัดไป ทำการกรอกอีเมล และกดตกลง
 

วิธีการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางอีเมล ผ่าน Smile Service (Website)

1. ผู้เข้าใช้งานเข้าสู่ระบบ Smile Service ผ่านทาง Website 
2. ไปที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร 
3. กดสมัครขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
4. เลือกประสงค์รับสำเนาหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางอีเมลในปีถัดไป ทำการกรอกอีเมล และกดตกลง
 
เงื่อนไขกิจกรรมและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลการสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป โดยนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:01 น. เพื่อหาผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับที่กำหนดไว้ ดังนี้
1.1 บัตรกำนัล Tesco Lotus 1,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 6 / 66 / 106 / 166 / 206 / 266 / 306 / 366 / 406 / 466 / 506  และ  566 จำนวน 12 รางวัล 
1.2 บัตรกำนัล Tesco Lotus 500 บาท สำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 และ 586 จำนวน  2 รางวัล 
1.3 บัตรกำนัล Tesco Lotus 200 บาท สำหรับผู้ที่ได้ลำดับที่ 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 76 / 86 / 96 / 116 / 126 / 136 / 146 / 156 / 176 / 186 / 196 /  216 / 226 / 236 / 246 / 256 / 276 / 286 / 296 / 316 / 326 / 336 / 346 / 356 / 376 / 386 / 396 / 416 / 426 / 436 / 446 / 456 / 476 / 486 / 496 / 516 / 526 / 536 / 546 / 556  และ  576 จำนวน 46 รางวัล 
รวมรางวัลทั้งสิ้น  60 รางวัล    มูลค่ารวม 22,200 บาท
2. กรณีผู้ใช้งาน 1 ท่าน ทำการสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไป ในระยะเวลากิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง จะนับลำดับเฉพาะครั้งแรกที่สมัครฯ เท่านั้น
3. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ในวันที่ 14 มกราคม 2562
4. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่ได้มีการโทรศัพท์ยืนยันกับผู้ที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งเป็นแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษภายใน 30 วัน  หลังจากประกาศผล
5. กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์ไม่ได้  และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลา 30 วัน  หลังจากประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะมีการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรายชื่อสำรองซึ่งอยู่ในลำดับถัดไป
6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะลูกค้าที่มีกรมธรรม์ที่สามารถใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลนี้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น 
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบลำดับการแจ้งความประสงค์ฯ ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้งานสามารถขอตรวจสอบได้หลังจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นต้นไป
11. พนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):