Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
กิจกรรม Instagram แชร์ความสุขให้ล้นใจ ส่งรอยยิ้มให้แก่กันผ่าน E-Card
กิจกรรม Instagram แชร์ความสุขให้ล้นใจ ส่งรอยยิ้มให้แก่กันผ่าน E-Card

กติกาการร่วมสนุก

ผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องกด Follow Instagram: @muangthailife และร่วมกิจกรรมโดย Tag ชื่อเพื่อนอย่างน้อย 1 คน พร้อมอวยพรปีใหม่ แล้วใส่ #HNY2017 ใต้โพสต์กิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ – 8 ม.ค. 2560

ของรางวัล :

 • รางวัลที่ 1 : ผ้าห่มรูปรักษ์ยิ้ม มูลค่า 330 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 : USB รักษ์ยิ้มแว่นดำ 8GB มูลค่า 315 บาท 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 : ตุ๊กตารักษ์ยิ้มหัวจุก 12" มูลค่า 199 บาท 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 : กระเป๋าช้อปปิ้งมีล้อ 15.5" มูลค่า 199 บาท 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 : แก้วพลาสติกรักษ์ยิ้มและถุงผ้า มูลค่า 199 บาท 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 6 : ไม้ Selfie มูลค่า 199 บาท 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 7 : กระเป๋าช้อปสีชมพูลายทาง 8.5" มูลค่า 69 บาท 5 รางวัล

ประกาศผล :

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 13 ม.ค. 2560 ทาง Instagram https://www.instagram.com/muangthailife

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณา :

คำอวยพรที่ถูกใจคณะกรรมการ และทำถูกต้องตามกติกาการร่วมสนุก จำนวน  39  ท่าน

หมายเหตุ :

 1. ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลกลับมาตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนดภายในวันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้รางวัลสำหรับข้อความที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิงทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือข้อความที่ไม่เหมาะสมอื่นใด
 4. จำกัดของรางวัลจำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
 5. ประเภทของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 6. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และหากไม่สามารถรับรางวัลได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการหาผู้รับรางวัลในลำดับถัดไป
 7. การตัดสินของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

วิธีการรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลต้องแจ้งสิทธิ์เพื่อยืนยันการรับรางวัลโดยการส่งรายละเอียดกลับมาทางอีเมล ภายในวันที่ 20 ม.ค. 2560 โดยส่งมาที่ อีเมล : MTLonline@muangthai.co.th ใส่ Subject: RE: ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลกิจกรรมแชร์ความสุขให้ล้นใจ(Instagram)

ข้อมูล

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • ชื่อInstagramที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):