ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มครองผู้ป่วยใน

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ารักษาทางจิตเวช(2) เป็นต้น

คุ้มครองผู้ป่วยนอก

ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายา(3) กายภาพบำบัด(2) ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูง ค่าเคมีบำบัด ค่าค่าล้างไต เป็นต้น

คุ้มครองแบบฉุกเฉิน

ค่ารักษา ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น

ระยะเวลาเอาประกันภัย

คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เสียเปล่า

การชำระเบี้ย

รายปี,ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน

Best Doctors
บริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ สำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น

MTL Global Connect
ป่วยต่างแดนก็สบาย ดูแลคุณได้ทั่วโลก

 

 

(1) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 4
(2) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 3 หรือ 4
(3) กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 2,3 หรือ 4