สี่แผ่นดิน THE LEGEND MUSICAL @ LHONG 1919

สี่แผ่นดิน THE LEGEND MUSICAL @ LHONG 1919 ใหม่ล่าสุด

รอบการแสดงวันที่ 7,13 และ 14 ธันวาคม 2562 ล้ง 1919

PRINT
กลับมาสร้างความประทับใจอีกกับละครเวที “สี่แผ่นดิน” บทประพันธ์ชิ้นเอกของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ถูกนำมากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  100  ปี “ล้ง 1919” ท่าประวัติศาสตร์ไทย - จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 
ระยะเวลาการแลกคะแนน : 11 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
วันที่จัดกิจกรรม
- วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 เวลาแสดง 19.30 น. จำนวน 4 ที่นั่ง
- วันศุกร์ที่ 13  ธ.ค. 62 เวลาแสดง 19.30 น. จำนวน 14 ที่นั่ง
- วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 62 เวลาแสดง 19.30 น. จำนวน 4 ที่นั่ง
สถานที่ : ล้ง 1919
ใช้คะแนนสะสม : 600 คะแนน ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตรราคา 3000 )
 
ช่องทางการแลกกิจกรรม
1. Application Smile Service
2. 1766 กด 4 กด 2 (Call Center)
 
การรับบัตร
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว รับบัตรหน้างานตามรอบ วัน เวลา ที่ทำการแสดงนั้น
รอบการแสดง รับบัตร SMS แจ้งเตือนกิจกรรม
07 ธ.ค. 62 17.00-19.00 น. 06 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 17.00-19.00 น. 12 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 17.00-19.00 น. 12 ธ.ค. 62
   สมาชิกที่มารับบัตรด้วยตัวเองให้นำบัตรเมืองไทย Smile Club หรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
กรณีไม่ได้มารับบัตรด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club หรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทย Smile Club  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า
“ข้าพเจ้า... (ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรับบัตร  “สี่แผ่นดิน THE LEGEND MUSICAL @ LHONG 1919” เพื่อใช้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าชมการละครเวที โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่แลก
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าชมการแสดงที่มีอายุตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป เงื่อนไขการชมการแสดงเป็นไปตามผู้จัดกำหนด
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 2 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน  สมาชิกบัตรเมืองไทย smile Club  ประเภท Platinum, Prestige, Pink Gold สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน.
4. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Smile Service  Application ได้
6. สมาชิกที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่ง ตามลำดับการแลกคะแนนก่อน – หลัง ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ // กรณีต้องการที่นั่งติดกับสมาชิกท่านอื่น ต้องโทรแจ้งผ่านทาง call center ทุกกรณี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. คะแนนสะสม smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile club
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า