BLACKMORES RUN&MOVE 2020

BLACKMORES RUN&MOVE 2020 ใหม่ล่าสุด

16 กุมภาพันธ์ 2563 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

PRINT

เมืองไทย Smile Club ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Blackmores Run & Move กิจกรรมการวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมวิ่งออกกำลังกายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
วันที่จัดกิจกรรม : 16 กุมภาพันธ์ 2563
เส้นทางการวิ่ง : สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

เงื่อนไขการแลกคะแนน
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับสิทธิพิเศษสำหรับกิจกรรม Blackmores Run&Move โดยใช้คะแนนสะสม Smile Point
   90 คะแนน แลกรับสิทธิ์วิ่ง ประเภท Health Run ระยะทาง 6.5 กม. หรือ Active Run ระยะทาง 11 กม.
   (จำกัดจำนวน 1 ท่าน / 4 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
2. พิเศษ!! สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige และ Platinum ใช้คะแนนสะสม Smile Point 35 คะแนน
   แลกรับสิทธิ์วิ่ง ประเภท Health Run ระยะทาง 6.5 กม. หรือ Active Run ระยะทาง 11 กม.
   (จำกัดจำนวน 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ จำนวน 10 สิทธิ์ตลอดโครงการ) โดยรับสิทธิ์ผ่านเมืองไทย Smile 1766 กด 4 จำนวน 10 ท่านแรกเท่านั้น
ประเภท ระยะทาง Smile Point  จำนวนสิทธิ์
1 Healthy Run 6.5 กม. 90 คะแนน 100 สิทธิ์
2 Active Run 11 กม.
รับสิทธิ์ได้ที่
1. Smile Service Application และนำรหัสรับสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้ที่ www.blackmoresrunandmove.com
2. เมืองไทย Smile 1766 กด 4  สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige และ Platinum จำนวน 10 ท่านแลก ที่ใช้สิทธิ์ คะแนนสะสม Smile Point 35 คะแนน แลกรับสิทธิ์วิ่ง ประเภท Health Run ระยะทาง 6.5 กม. หรือ Active Run ระยะทาง 11 กม.
ระยะเวลาการแลกรับสิทธิ์  23 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
 
การรับอุปกรณ์การแข่งขัน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา : 11.00 – 20.00 น.
- สถานที่ : ชั้น 5 ข้างสตาร์บัค สยามพารากอน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา : 11.00 – 20.00 น.
- สถานที่ : สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
 
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน
1. หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
2. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้
1. หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
2. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม

1. สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิ์วิ่ง ประเภท Healthy Run ระยะทาง 6.5 กม. หรือ Active Run ระยะทาง 11 กม. อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. เมื่อทำการแลกคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำรหัสรับสิทธิ์ที่ได้รับไปสมัครวิ่งได้ที่ www.blackmoresrunandmove.com
3. จำกัดการแลก 1 ท่าน / 4 สิทธิ์ตลอดโครงการ และสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
5. สมาชิกที่เป็นตัวแทนและพนักงาน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถแลกรับสิทธิ์วิ่งได้
6. ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เยาว์ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด