BOYD 50TH #3 MILLION WAYS TO LOVE-LIVE 2 (แลกคะแนน)

BOYD 50TH #3 MILLION WAYS TO LOVE-LIVE 2 (แลกคะแนน) ใหม่ล่าสุด

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

PRINT
ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรคอนเสิร์ต “BOYd50th #3 MILLION WAYS TO LOVE – LIVE 2019” ที่มั่นหมายให้เป็นจุดหมายฮันนีมูนใหม่!! ให้กับทุกคู่รัก ที่จะอบอวลไปด้วยมวลแห่งความรักด้วยบรรยากาศที่น่ารัก และทุกบทเพลงรัก เพลงเพราะที่หลายคนชื่นชอบจะกลับมา จะจัดขึ้นในเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ จัดพิเศษสำหรับทุกคู่รักให้มาเติมความหวานด้วยการชมคอนเสิร์ตรวม เพลงรักที่จะอิ่มเอมในหัวใจ
สถานที่ : ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี  
วันที่ทำการแสดง : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 12 ธันวาคม – 31 มกราคม  2561 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
สมาชิกเมืองไทย Smile Club  สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรคอนเสิร์ต
- คะแนนสะสม 800 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับบัตรราคา  4,000 บาท  100 ที่นั่ง 
- คะแนนสะสม 700 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับบัตรราคา  3,500 บาท  100 ที่นั่ง 
จำนวน : 200  ที่นั่ง เท่านั้น
 
การรับบัตร
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว รับบัตรหน้างานตามรอบ วัน เวลา ที่ทำการแสดงนั้น
รอบการแสดง : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รอบเวลา 19.00 น. รับบัตรได้ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป
- สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งเตือนกิจกรรมในการรับบัตร
- ส่ง SMS ในวันที่   1  ก.พ.
- สมาชิกที่มารับบัตรด้วยตัวเองให้นำบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
- กรณีไม่ได้มารับบัตรด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทย Smile Club เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า  
“ข้าพเจ้า... (ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรับบัตร “BOYd50th #3 MILLION WAYS TO LOVE - LIVE 2019”  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

1. สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าชมการแสดง โดยจำนวนคะแนนสะสม ที่ใช้ ขึ้นอยู่กับโซนที่นั่งและจำนวนที่นั่งที่แลก        
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 2 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Smile Service  Application ได้  
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่ง ตามลำดับการแลกคะแนนก่อน – หลัง ไม่สามารถระบุที่นั่งได้
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
6. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
7. การเข้าร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกเมืองไทย Smile Club โทรแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. คะแนนสะสม smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย smile club