BRAND’S EXCLUSIVE GIFT SET

BRAND’S EXCLUSIVE GIFT SET ใหม่ล่าสุด

1 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 Smile Service Application

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลก 2,500 คะแนน
- เลือกรับ BRAND’S Exclusive Gift Set ผลิตภัณฑ์แบรนด์ (มูลค่า 10,474 – 12,240 บาท)
   รับฟรี !! แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Exclusive health check-up รพ.พญาไท 1 (มูลค่า 5,500 บาท)

*  ชุด Gift set ผลิตภัณฑ์แบรนด์ จัดส่งภายใน 20 วัน ทำการ + คูปองตรวจสุขภาพนี้มีอายุ 6 เดือนนับ  
   แต่วันที่สมาชิกฯ ได้รับคูปองจากแบรนด์โดยอ้างอิงวันที่การได้รับจากระบบ tracking ของบริษัท 
   แบรนด์  ซันโทรี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหลัก
*  สำรองสิทธิ์การเข้าตรวจสุขภาพที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์ โทร 02-079-7999   
    ล่วงหน้าอย่างน้อย 10วันทำการก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพที่รพ.พญาไท 1

จำนวนทั้งหมด : 90 สิทธิ์
ระยะเวลาการแลกสิทธิ์ : 1 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
ช่องทางการแลกสิทธิ์ : แลกคะแนนผ่านช่องทาง Smile Service Application

คลิกเพื่อดูรายละเอียด BRAND’S EXCLUSIVE GIFT SET ทั้ง 5 ชุด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท 1

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกสินค้าผ่านช่องทาง Smile Service Application 
2. จำกัด 2 สิทธิ์  ในการแลกคะแนน / ท่าน  (90 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม)
3. การจัดส่งสินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่และเบอร์โทรที่สมาชิกฯ ได้ระบุไว้ในระบบหากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรแจ้งภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ยืนยันการแลกคะแนน โทร. 1766 เมืองไทย Smile Club กด 4 หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ เพื่อจัดส่งสินค้าภายใน 90 วัน ทางบริษัทฯจะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์การรับสินค้า
4. บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดส่งสินค้าและคูปองตรวจสุขภาพไปยังที่อยู่ที่สมาชิกฯได้ระบุไว้ในระบบภายใน 20 วันทำการ หลังจากที่สมาชิกฯทำการแลกคะแนนสะสม ยกเว้นกรณีสินค้าหมดสต๊อกหรือต้องรอการผลิตเพิ่ม การจัดส่งสินค้าอาจจะมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้าดังกล่าวเป็นบริการจัดส่งฟรี
5. ระยะเวลาการแลกสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
6. สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ BRAND’S Call Center (02-0797999) หรือ Line @BrandsCare 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ในทุกกรณี
10. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถร่วมกิจกรรมได้
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
13. สิทธิ์การแลกคะแนนเป็นไปตาม บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
14. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club