BURIRAM MARATHON 2020

BURIRAM MARATHON 2020 ใหม่ล่าสุด

8-9 กุมภาพันธ์ 2563 สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

PRINT
เมืองไทย Smile Club เข้าร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน 2020 สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมสมเพื่อรับสิทธิ์วิ่ง 
สถานที่จัดงาน  :  สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
วันที่จัดกิจกรรม  :  วันที่ 8-9 ก.พ. 63
เริ่มสำรองสิทธิ์  :  วันที่ 17 ก.ย. – 14 ต.ค. 62
 
วันที่ ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง START คะแนนต่อท่าน จำกัดสิทธิ์
8 ก.พ. 2563 ฟันรัน  4.554 กม. 17.00 น. 60 คะแนน 25 ท่าน
9 ก.พ. 2563 มาราธอน 42.195 กม. 04.00 น. 100 คะแนน
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. 05.20 น. 80 คะแนน
มินิมาราธอน 10 กม. 06.00 น. 70 คะแนน

1. สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิ์วิ่งได้  โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทการแข่งขัน 
2. เมื่อทำการแลกคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเมืองไทย Smile Club จะทำการส่ง CODE และ วิธีการลงทะเบียนผ่านอีเมล์เท่านั้น ให้กับลูกค้าภายใน 3 วันทำการ 
3. ท่านที่ได้รับ CODE สำหรับการลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในการแข่งขันด้วยตนเอง เท่านั้น (โดย CODE ที่ให้จะใช้ได้แค่ 1 ครั้งต่อ 1 อีเมล์เท่านั้น) 
4. CODE จากทางเมืองไทย Smile Club สามารถใช้กับการลงทะเบียนสมัครแข่งขันทุกประเภท
5. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลก และ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี 
7. สมาชิกที่เป็นตัวแทนและพนักงาน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
8. ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เยาว์ต้องได้ความยินยอมจากผู้ปกครอง
9. การเข้าร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกเมืองไทยSmile Club โทรแลกคะแนนสะสมเพื่อแลกรับสิทธิ์วิ่ง แล้วได้ลงทะเบียนในการแข่งขัน และได้รับอีเมลล์จากผู้จัดการแข่งขันเพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
10. หมดเขตการรับสิทธิ์ และ การลงทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มสิทธิ์
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิ์วิ่งฟรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 1766 เมืองไทย Smile กด 4  ในวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตกฤกษ์)
13. คะแนนสะสม Smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile club 
14. เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด