บางกอกแอร์เวย์ส

บางกอกแอร์เวย์ส ใหม่ล่าสุด

3 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2563 Bangkok Airways

PRINT

แลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
(สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ / เชียงราย / ภูเก็ต / กระบี่ /ลำปาง / สุโขทัย)
(เชียงใหม่ / เชียงราย / ภูเก็ต / กระบี่ /ลำปาง / สุโขทัย – สุวรรณภูมิ)

ใช้คะแนนสะสม Smile Point 500 คะแนน แลกรับ 1 รหัสบัตรโดยสารเครื่องบิน เที่ยวเดียว 1 ที่นั่ง (สำหรับผู้ใหญ่)
-  1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน
-  จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ตลอดรายการ
-  จองได้เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) G,B,R หรือ P ซึ่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
เที่ยวบินที่สามารถจองได้จะแสดงสัญลักษณ์รูปดาว และเป็นเที่ยวบินตรงเท่านั้น

 

แลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน (สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง/ มัณฑะเลย์/ พนมเปญ/ เสียมราฐ/ ญาจาง/ หลวงพระบาง/ ดานัง/ เวียงจันทน์/ ฟู้โกว๊ก – สุวรรณภูมิ)
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 875 คะแนน แลกรับ 1 รหัสบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ที่นั่ง (สำหรับผู้ใหญ่)
-  1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน
-  จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ
-  จองได้เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) G,B,R หรือ P ซึ่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
เที่ยวบินที่สามารถจองได้จะแสดงสัญลักษณ์รูปดาว และเป็นเที่ยวบินตรงเท่านั้น

 

แลกรับส่วนลด 1,200 บาท
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 270 คะแนน แลกรับ 1 รหัสส่วนลดสำหรับการซื้อบัตรโดยสาร 1 ที่นั่ง (สำหรับผู้ใหญ่)
-  1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน
-  จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ตลอดรายการ
-  ใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งได้ในทุกเส้นทางในราคามาตรฐานบนเว็บไซต์
   (Web promotion, Web Saver, Web Freedom หรือ โปรโมชั่น, ประหยัด, ฟรีดอม) และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆได้
-  สามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบิน เที่ยวเดียว หรือไปกลับ ในทุกเส้นทางบินของบางกอกแอร์เวย์สที่เดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

ระยะเวลาแลกคะแนน และสำรองที่นั่ง : 3 ก.พ. – 31 ก.ค. 63
ระยะเวลาเดินทาง : 3 ก.พ. – 31 ต.ค. 63
รับสิทธิ์ทาง MTL CLICK APPLICATION


เส้นทางการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่สามารถใช้ส่วนลด 1,200 ได้

เส้นทางภายในประเทศ

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) และ
-  เชียงใหม่ (CNX)
-  เชียงราย (CEI)
-  ลำปาง (LPT)
-  สุโขทัย (THS)
-  ตราด (TDX)
-  ภูเก็ต (HKT)
-  สมุย (USM)
-  กระบี่ (KBV)

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) และ
-  แม่ฮ่องสอน (HGN)
-  ภูเก็ต (HKT)
-  สมุย (USM)
-  กระบี่ (KBV)

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานสมุย (USM) และ
-  เชียงใหม่ (CNX)
-  อู่ตะเภา (UTP)
-  ภูเก็ต (HKT)
-  กระบี่ (KBV)

เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT) และ
-  เชียงใหม่ (CNX)
-  อู่ตะเภา (UTP)
-  สมุย (USM)
-  หาดใหญ่ (HDY)
---------------------------------------------------------------------

เส้นทางระหว่างประเทศ (เริ่มการเดินทางจากประเทศไทย แบบเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ)

เส้นทางที่เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ไปยัง
-  หลวงพระบาง (LPQ)
-  เวียงจันทน์ (VTE)
-  พนมเปญ (PNH)
-  เสียมราฐ (REP)
-  ย่างกุ้ง (RGN)
-  มัณฑะเลย์ (MDL)
-  เนปิดอว์ (NYT)
-  ดานัง (DAD)
-  ฟู้โกว๊ก (PQC)
-  มุมไบ (BOM)
-  มัลดีฟส์ (MLE)

เส้นทางที่เดินทางจากท่าอากาศยานสมุย (USM) ไปยัง
-  สิงคโปร์ (SIN)
-  ฮ่องกง (HKG)
-  กัวลาลัมเปอร์ (KUL)

เส้นทางที่เดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) ไปยัง
-  ย่างกุ้ง (RGN)
-  มัณฑะเลย์ (MDL)

1. นำรหัสส่วนลด 1,200 บาท หรือ รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน,ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ที่ได้รับมาใช้จองแบบ Online ตามลิงก์ด้านล่าง โดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
- www.bangkokair.com/muangthaismileclub (ส่วนลด1,200 บาท)
- www.bangkokair.com/muangthaismileclubfree (แลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน)
โดยกรอกรหัสส่วนลด (Promotion code) เพื่อรับส่วนลด และชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์
2. รหัสส่วนลด 1,200 บาท หรือ รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน , ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ที่ได้รับ 1 รหัสสามารถใช้จองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ 1 ที่นั่ง 
3. รหัสส่วนลด 1,200 บาท หรือ รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
4. รหัสแลกรับบัตรโดยสารเครื่องบิน สามารถใช้กับบัตรโดยสารชั้นประหยัดในรหัสชั้นโดยสาร(Booking Class) ตามที่กำหนดเท่านั้น โดยที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน  บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเรียกชำระค่าบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมกรณีการเดินทางไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่นๆได้
6. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์จองบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นไปตามที่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กำหนด และเงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
7. การสะสมคะแนนจากการเดินทางเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ flyerbonus.bangkokair.com
8. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโทร. 1771 หรือ 02 270 6699
9. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
11. คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี 
12. พนักงาน และตัวแทน ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถร่วมกิจกรรมได้
13. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง