ละครเวที บัลลังก์เมฆ The Musical 2019 (แลกคะแนน)

ละครเวที บัลลังก์เมฆ The Musical 2019 (แลกคะแนน) เต็มแล้ว

รอบแสดงวันที่ 29 มิ. ย. 62 , 6 ก.ค. 62 และ 13 ก.ค. 62 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 เอสพละนาด

PRINT

ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรชมละครเวที บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล ตำนานแห่งละครเวที กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง นับเป็นมิวสิคัลในตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุด ด้วยเรื่องราวสุดเข้มข้น กับความรักที่ เกินรัก นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ตราตรึงในทุกหัวใจ
สถานที่ : เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 เอสพละนาด รัชดา
วันที่ทำการแสดง   (สิทธิ์เต็มแล้ว ทุกรอบแสดง)
วันเสาร์ที่     29   มิถุนายน 2562     เวลา   14.00  น.  จำนวน 20 ที่นั่ง 
วันเสาร์ที่      6    กรกฎาคม 2562    เวลา   14.00 น.   จำนวน 20 ที่นั่ง 
วันเสาร์ที่      13  กรกฎาคม 2562     เวลา   14.00 น.   จำนวน 20 ที่นั่ง 
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 29  เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
สมาชิกเมืองไทย Smile Club  สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรชมละครเวที คะแนนสะสม 600 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับบัตรราคา  3,000 บาท 
จำนวน : 60  ที่นั่ง เท่านั้น

การรับบัตร
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว รับบัตรหน้างานตามรอบ วัน เวลา ที่ทำการแสดงนั้น
รอบการแสดง
วันเสาร์ที่  29   มิถุนายน 2562     เวลา   14.00  น.  รับบัตรได้ตั้งแต่    12.00 น.  เป็นต้นไป  
วันเสาร์ที่  6    กรกฎาคม 2562    เวลา   14.00 น.   รับบัตรได้ตั้งแต่    12.00 น.  เป็นต้นไป  
วันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม 2562    เวลา   14.00 น.   รับบัตรได้ตั้งแต่    12.00 น.  เป็นต้นไป
 
- สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งเตือนกิจกรรมในการรับบัตร
- ส่ง SMS ในวันที่  28 มิถุนายน  2562  แจ้งเตือนรอบวันเสาร์ที่     29   มิถุนายน 2562
- ส่ง SMS ในวันที่  5 กรกฎาคม  2562  แจ้งเตือนรอบวันเสาร์ที่      6    กรกฎาคม 2562
- ส่ง SMS ในวันที่  12 กรกฎาคม  2562  แจ้งเตือนรอบวันเสาร์ที่    13  กรกฎาคม 2562
 
- สมาชิกที่มารับบัตรด้วยตัวเองให้นำบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
- กรณีไม่ได้มารับบัตรด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club หรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทย Smile Club เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า  
“ข้าพเจ้า... (ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรับบัตร “บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล”  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าชมการละครเวที โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่แลก 
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 2 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน  สมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club  ประเภท Platinum, Prestige, Pink Gold สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน.
3. ตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้   
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าชมการแสดงที่มีอายุตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป เงื่อนไขการชมการแสดงเป็นไปตามผู้จัดกำหนด
5. แลกคะแนนสะสมและตรวจสอบคะแนนสะสมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
6. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Smile Service  Application
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่ง ตามลำดับการแลกคะแนนก่อน – หลัง ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ // กรณีต้องการที่นั่งติดกับสมาชิกท่านอื่น ต้องโทรแจ้งผ่านทาง call center ทุกกรณี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย smile club