เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14

เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14 ใหม่ล่าสุด

วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 62 ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่

PRINT
เมืองไทย Smile Club ขอร่วมสนับสนุนให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีสุขภาพที่แข็งแรง หนึ่งในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การเดิน-วิ่ง
 
เส้นทางวิ่ง : ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่
วันที่จัดกิจกรรม  : วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 62
เริ่มสำรองสิทธิ์ : วันที่ 8 ส.ค.- 30 ก.ย. 62
                            
ประเภทการแข่งขัน
- มาราธอน 42.195 กม.       START เวลา 02.00 น.    ใช้ 100 Smile Points ต่อ 1 ท่าน
- ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.   START เวลา 03.30 น.    ใช้ 90 Smile Points ต่อ 1 ท่าน
- มินิมาราธอน 10 กม.         START เวลา 05.00 น.    ใช้ 70 Smile Points ต่อ 1 ท่าน
- เมืองไทยสมายรัน 3 กม.    START เวลา 06.00 น.    ใช้ 60 Smile Points ต่อ 1 ท่าน
 
จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 140 ท่าน
 
การรับเสื้อ เบอร์วิ่ง ไทม์มิ่งชิพ และคู่มือการแข่งขัน
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 - 18.00 น. บูธเมืองไทยประกันชีวิต ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ตารางไซส์เสื้อ
SIZE MALE FEMALE
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch 44 inch
4XL 48 inch NO
5XL 50 inch NO

1.สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนได้ โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทการแข่งขัน
2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลก และ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1766 กด 4  ในวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตกฤกษ์)
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี 
5. สมาชิกที่เป็นตัวแทนและพนักงาน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. การเข้าร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกเมืองไทยSmile Club โทรแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เยาว์ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม
8. กรณีไม่ได้มารายงานตัวด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกเมืองไทยSmile Club ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า   “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)....ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรายงานตัวรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน........คะแนน  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน.....ท่าน”
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด