เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน  ครั้งที่ 13

เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 13 เต็มแล้ว

วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

PRINT

เมืองไทย Smile Club ขอร่วมสนับสนุนให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีสุขภาพที่แข็งแรง หนึ่งในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 
สถานที่จัดงาน : ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61
เริ่มสำรองสิทธิ์ : วันที่ 9 ก.ค.- 20 ต.ค. 61
ประเภทการแข่งขัน
มาราธอน 42.195 กม.      START เวลา 01.00 น.        ใช้ Smile Point 100 คะแนนต่อ 1 ท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.  START เวลา 02.00 น.        ใช้ Smile Point 80 คะแนนต่อ 1 ท่าน
มินิมาราธอน 10.5 กม.      START เวลา 04.00 น.        ใช้ Smile Point 70 คะแนนต่อ 1 ท่าน
เมืองไทยสมายรัน 3 กม.    START เวลา 06.00 น.        ใช้ Smile Point 60 คะแนนต่อ 1 ท่าน
จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด :140 ท่าน

การรับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง ไทม์มิ่งชิพ และคู่มือการแข่งขัน
วันที่ 21- 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ , จังหวัดเชียงใหม่ 

1.สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนได้ โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทการแข่งขัน
2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลก และ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1766 กด 4  ในวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตกฤกษ์)
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี 
5. สมาชิกที่เป็นตัวแทนและพนักงาน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. การเข้าร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกเมืองไทยSmile Club โทรแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เยาว์ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม
8. กรณีไม่ได้มารายงานตัวด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile ClubหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกเมืองไทยSmile Club ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า   “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรายงานตัวรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน........คะแนน  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน.....ท่าน”
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า