Disney’s The Lion King – Broadway Musical International Tour (แลกคะแนน)

Disney’s The Lion King – Broadway Musical International Tour (แลกคะแนน) สุดฮิต

เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 เอสพละนาด รัชดา

PRINT
ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรชมการแสดง “Disney’s The Lion King – Broadway Musical International Tour” ครั้งแรกในเมืองไทย ที่คนไทยต้องดู ที่สุดของมิวสิคัลระดับโลก ที่เตรียมขน
โปรดักชั่นระดับยักษ์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สู่สายตาชาวไทย
สถานที่  เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 เอสพละนาด รัชดา
วันที่ทำการแสดง
วันเสาร์ที่  19  ตุลาคม  2562  เวลา  14.30 น.  จำนวน 20 ที่นั่ง 
วันเสาร์ที่  19  ตุลาคม  2562  เวลา  19.30 น.   จำนวน 20 ที่นั่ง 
วันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2562  เวลา   13.00 น.   จำนวน 20 ที่นั่ง 
วันเสาร์ที่  26  ตุลาคม 2562  เวลา   14.30 น.   จำนวน 20 ที่นั่ง  
วันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  2562  เวลา   13.00 น.   จำนวน 20 ที่นั่ง
 
เริ่มสำรองสิทธิ์  7 สิงหาคม – 27 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม สมาชิกเมืองไทย Smile Club  สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรชมการแสดง
-  คะแนนสะสม 1200 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง สำหรับบัตรราคา  5,700 บาท   
จำนวน  100  ที่นั่ง เท่านั้น
 
การรับบัตร
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว รับบัตรหน้างานตามรอบ วัน เวลา ที่ทำการแสดงนั้น
รอบการแสดง
วันเสาร์ที่  19   ตุลาคม  2562   เวลา   14.30 น.  รับบัตรได้ตั้งแต่     12.00 น.  เป็นต้นไป  
วันเสาร์ที่  19   ตุลาคม  2562   เวลา   19.30 น.   รับบัตรได้ตั้งแต่    17.00 น.  เป็นต้นไป  
วันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2562   เวลา   13.00 น.   รับบัตรได้ตั้งแต่    11.00 น.  เป็นต้นไป  
วันเสาร์ที่  26  ตุลาคม 2562    เวลา   14.30 น.   รับบัตรได้ตั้งแต่    12.00 น.  เป็นต้นไป  
วันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  2562   เวลา   13.00 น.   รับบัตรได้ตั้งแต่    11.00 น.  เป็นต้นไป
 
สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งเตือนกิจกรรมในการรับบัตร
- ส่ง SMS ในวันที่   18 ตุลาคม  2562  แจ้งเตือนรอบ วันเสาร์ที่ 19   ตุลาคม  2562
- ส่ง SMS ในวันที่   19 ตุลาคม  2562  แจ้งเตือนรอบ วันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม  2562
- ส่ง SMS ในวันที่   25 ตุลาคม  2562  แจ้งเตือนรอบ วันเสาร์ที่  26   ตุลาคม  2562
- ส่ง SMS ในวันที่   26 ตุลาคม  2562  แจ้งเตือนรอบ วันอาทิตย์ที่   27   ตุลาคม  2562
- สมาชิกที่มารับบัตรด้วยตัวเองให้นำบัตรเมืองไทย Smile Club หรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
- กรณีไม่ได้มารับบัตรด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
เมืองไทย Smile Club เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า  
“ข้าพเจ้า... (ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรับบัตร “Disney’s The Lion King – Broadway Musical International Tour”  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

1. สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าชมการแสดง โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่แลก 
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 2 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน สมาชิกบัตรเมืองไทย smile Club ประเภท Platinum, Prestige, Pink Gold สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน.
3. ตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าชมการแสดงที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เงื่อนไขการชมการแสดงเป็นไปตามผู้จัดกำหนด
5. ตรวจสอบคะแนนสะสมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
6. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Smile Service Application เท่านั้น 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่ง ตามลำดับการแลกคะแนนก่อน – หลัง ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ // กรณีต้องการที่นั่งติดกับสมาชิกท่านอื่น ต้องโทรแจ้งผ่านทาง call center ทุกกรณี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10. คะแนนสะสม smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย smile club