วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช สุดฮิต

15 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เครือโรงพยาบาลสมิติเวชที่ร่วมโครงการ

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 220  Smile Points แลกรับคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  4 สายพันธุ์  เครือโรงพยาบาลสมิติเวช ทั้ง  6 แห่ง  โดยสามารถแลกคะแนนสะสมผ่าน Smile Service Application,Call Center  หรือ สาขาสำนักงานใหญ่

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
แลกคะแนนสะสม ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (เดิม31 ธันวาคม 2562)
ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (เดิม 31 มีนาคม 2563)
หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกฯที่แลกคะแนนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น ที่สามารถใช้สิทธิ์ถึง 30 มิถุนายน 2563) 

ข้อจำกัดในการแลกคะแนน 
- แลกได้สูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  15  ปีขึ้นไป

ช่องทางการแลกคะแนน  
1. Smile Service Application 
2.Call Center 1766 กด 4 กด 2
3.สาขาสำนักงานใหญ่

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
1.โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
2.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
3.โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
4.โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
5.โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
6.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ไข้หวัดใหญ่ 4  สายพันธุ์ ดังนี้
1. A Michigan (H1N1)
2. A Switzerland2017 (H3N2)
3. B Colorado (B/Victoria)
4. B Phuket (B/Yamagata)

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกได้สูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. ช่องทางการแลกคะแนนสะสม 
   2.1 Smile Service Application 
   2.2 Call Center  1766 กด 4 กด 2  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   2.3 สาขาสำนักงานใหญ่ 
3. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯ จะจัดส่งคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  ทางไปรษณีย์ EMS        
   ภายใน 10 วันทำการ เว้นแต่กรณีแลกที่สาขาสำนักงานใหญ่ สามารถรับคูปองได้ทันที
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่านั้น
5. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
6. สามารถแลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่  15 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) และใช้สิทธิ์ภายใน   
    วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
7. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
8. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
9. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
10. เมืองไทย Smile Club โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
    ส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
13.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง