Good Health Get Point

Good Health Get Point ใหม่ล่าสุด

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เมืองไทยประกันชีวิต

PRINT

Good Health Get Point

เพียงคุณสุขภาพดี และไม่มีประวัติการเคลมประกันตลอดทั้งปี 2562 รับคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษ 
คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้ร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษมากมายจากเมืองไทย Smile Club (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

โครงการ Good Health Get Point นี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club และซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯกำหนด ก่อนปี 2562 โดยไม่มีการเคลมประกันตลอดปี 2562 จะได้รับคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้

1. การเคลมประกัน หมายถึง การเรียกร้องสินไหมทดแทน เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายผลประโยชน์เท่านั้น
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 
   • มีสถานะเป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
   • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพก่อนปี 2562 ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องมีผลบังคับอยู่จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
3. ต้องไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน ในทุกกรณี ทุกสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
4. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ วงเงินแน่นอน /สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ แยกค่าใช้จ่าย / ตะกาฟุลสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย /สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ วีไอพี /สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ เหมาจ่าย /สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ สมาร์ทเฮลท์ /สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ เอ็กซ์ตร้า เเคร์/สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเเบบ พรีเมียม เฮลท์เเคร์ /สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ไดมอนด์ แคร์ /โครงการข้าราชการสุขสันต์/สัญญาเพิ่มเติมข้าราชการสุขสันต์/บันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์

การคำนวณคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษ ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี  ให้ใช้เบี้ยรายปีที่ชำระในปี 2562 หารด้วย 1000 คูณ 50%
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นราย 6 เดือน  ให้ใช้เบี้ยราย 6 เดือนที่ชำระในปี 2562 คูณ 2 หารด้วย 1000 คูณ 50%
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน  ให้ใช้เบี้ยราย 3 เดือนที่ชำระในปี 2562 คูณ 4 หารด้วย 1000 คูณ 50%
• กรณีชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน  ให้ใช้เบี้ยรายเดือนที่ชำระในปี 2562 คูณ 12 หารด้วย 1000 คูณ 50%

หมายเหตุ  เบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณคะแนนสะสม Smile point เพิ่มพิเศษ เป็นเบี้ยประกันภัยที่ชำระตามกำหนดระยะเวลา
ชำระเบี้ยประกันภัยภายในปี 2562  เท่านั้น

ทั้งนี้คะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษจะหมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2566