Smile Healthy Redemption เครือพญาไท

Smile Healthy Redemption เครือพญาไท ใหม่ล่าสุด

18 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลพญาไทร่วมรายการ

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกฯ รับสิทธิคุ้ม 2 ต่อกับการดูแลสุขภาพของลูกค้าคนพิเศษ ทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี หรือโปรแกรมทันตกรรมกับโรงพยาบาลในเครือพญาไทที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าคุณจะเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เพียงแสดงบัตรสมาชิก…

ต่อที่ 1 โชว์บัตร Smile Club เพื่อรับส่วนลด ส่วนลด10% ได้ที่โรงพยาบาล และคลินิกที่ร่วมโครงการ
1. โรงพยาบาลพญาไท 1
2. โรงพยาบาลพญาไท 2
3. โรงพยาบาลพญาไท 3
4. โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- ส่วนลด10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้น รายการยาบางประเภทที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้ และรายการเหมาจ่ายทุกประเภท - ส่วนลด10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าห้องเด็กอ่อน)   - ส่วนลด10% สำหรับทันตกรรม 3 รายการ ได้แก่ อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, (ยกเว้นการจัดฟัน,การใส่ฟัน,การฝังรากเทียม)

ต่อที่ 2 แลกคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 150 คะแนน รับส่วนลด On-Top* มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 สิทธิ์
กำหนดสิทธิ์การแลก : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ทุกประเภทบัตร แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 600 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APP แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ โรงพยาบาลที่รับบริการ ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 18 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562

1.ขอสงวนสิทธิ์ผู้แลกคะแนนสะสมต้องเป็นสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club กรณีโอนสิทธิ์ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเขียนมอบอำนาจให้ผู้รับโอนสิทธิ์
2.ส่วนลดต่อที่ 1 คือ 
- ส่วนลด10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้น รายการยาบางประเภทที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้ และรายการเหมาจ่ายทุกประเภท - ส่วนลด10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าห้องเด็กอ่อน)   - ส่วนลด10% สำหรับทันตกรรม 3 รายการ ได้แก่ อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, (ยกเว้นการจัดฟัน,การใส่ฟัน,การฝังรากเทียม)
3. ส่วนลดต่อที่ 2 คือ ส่วนลด On-Top หมายถึงส่วนลดที่ได้รับเพิ่มอีก จากการแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club ที่ได้รับส่วนลดอยู่แล้ว 10% ตามเงื่อนไขต่อที่ 1 
4.คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 150 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 500 บาท (แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 600 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/วัน) 
5.สิทธิ์การรับส่วนลดต่อที่2 ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิ์แสดงรับส่วนลดภายในวันที่แลกคะแนนไว้เท่านั้น 
6.คะแนนสะสมเมืองไทย Smile point ที่แลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสมได้
7.เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและคลินิกที่ร่วมโครงการ กำหนด
8.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club