LET’S CELEBRATE 2020 @ CDS

LET’S CELEBRATE 2020 @ CDS ใหม่ล่าสุด

13 พ.ย. 2562 – 1 มี.ค. 2563 เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน (22 สาขา)

PRINT

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมืองไทย Smile Club กับพันธมิตร Central เพื่อมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club โดยรับสิทธิ์แลกคะแนนะสม Smile Point เป็นบัตรของขวัญเซ็นทรัล เพื่อใช้ซื้อสินค้าเฉพาะภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน

สิทธิพิเศษ : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 20 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท
ระยะเวลาการจัดโครงการ : 13 พ.ย.2562 – 1 มี.ค. 2563
จำนวนทั้งหมด : 5,000 สิทธิ์ (**จำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ**)
ช่องทางการขอรหัสรับสิทธิ์ : Smile Service Application เท่านั้น โดยรหัสที่ได้รับจะต้องนำไปยื่นเพื่อรับสิทธิ์ ณ เค้าเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ภายใน 15 นาที (จะมีเวลานับถอยหลังแสดงอยู่)
สถานที่แลกคะแนน : เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน ( 22 สาขา)
1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (ชั้น 4)
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา (ชั้น 2)
3. เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (ชั้น 6)
4. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ชั้น 5)
5. เซ็นทรัล ภูเก็ต (ชั้น 3)
6. เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว (ชั้น 2)
7. เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (ชั้น 2)
8. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (ชั้น 3)
9. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (ชั้น 5)
10. เซ็นทรัล หาดใหญ่ (ชั้น 5)
11. เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย (ชั้น 2)
12. เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์ (ชั้น 3)
13. เซ็นทรัลพลาซา บางนา (ชั้น 4)
14. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ชั้น 3)
15. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า (ชั้น 5)
16. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ชั้น 3)
17. เซ็นทรัล ชิดลม (ชั้น 7) 
18. ห้างสรรพสินค้า ZEN (ชั้น 6)
19. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (ชั้น 3)
20. เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (ชั้น 1)
21. เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์
22. เซ็นทรัล นครราชสีมา

1. สามารถทำการแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านทาง Smile Service Application กด “ข้อมูลกิจกรรม”เลือกกิจกรรม “LET’S CELEBRATE 2020 @ CDS” จะมีข้อมูลแจ้งเงื่อนไขของแคมเปญ โดยมีส่วนให้เลือก“ใช้สิทธิ์” เพื่อรับ Code เมื่อได้รับ Code จะต้องนำไปยื่นเพื่อรับสิทธิ์ที่ร้านค้าภายใน 15 นาทีเท่านั้น (จะมีเวลานับถอยหลังแสดงอยู่)
2. สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ท่าน / 5 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
3. สามารถแลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันที่ : 13 พ.ย.2562 – 1 มี.ค. 2563 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
4. บัตรของขวัญไม่มีวันหมดอายุ 
5. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าที่อยู่ในบีทูเอส ซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ เพาเวอร์บาย โฮมเวิร์ค และร้านค้าเช่าพื้นที่
6. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. หากสมาชิกฯให้ผู้อื่นมาดำเนินการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับบัตรแทนจะต้องมีเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับแทน ดังนี้
7.1  เอกสารประกอบการดำเนินการแทน ได้แก่ 
    - บัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิกฯ และสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิกฯ 
    - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทนเท่านั้น
7.2 สมาชิกฯต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจงในสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิก อาทิเช่น “ข้าพเจ้า.......(ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน)......ขอมอบอำนาจให้ (ชื่อผู้ดำเนินการแทน)เป็นตัวแทนในการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับบัตร.............โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน......คะแนน เพื่อแลกรับบัตรจำนวน....ใบ
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี
9. เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10. เงื่อนไขในการใช้บัตรของขวัญเซ็นทรัล เป็นไปตามที่เซ็นทรัล กำหนด
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 
12. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club