โหลด แรก รับ เลย

โหลด แรก รับ เลย ใหม่ล่าสุด

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 สถานีน้ำมัน PT ทุกสาขาทั่วประเทศ

PRINT

พิเศษ สำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ดาวน์โหลด MTL Click Application 
และกดรับสิทธิ์กิจกรรม “โหลด แรก รับ เลย” เป็นครั้งแรก เท่านั้น

รายละเอียด จำนวนสิทธิ์/โครงการ ระยะเวลารับสิทธิ์ สถานที่รับสิทธิ์
รับฟรี! รหัสส่วนลดแทนเงินสด
เติมน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท
1,000 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563
ใช้สิทธิ์ภายใน 60 นาที
สถานีน้ำมัน PT
ทุกสาขาทั่วประเทศ
รอติดตามสิทธิพิเศษอื่นๆ ตลอดปี

แลกรับสิทธิ์ได้ที่ : MTL Click Application 

 คู่มือและวิธีการใช้ MTL Click Application คลิก

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่จะรับสิทธิ์ได้จะต้องดาวน์โหลด MTL Click Application และกดรับสิทธิ์กิจกรรม “โหลด แรก รับ เลย” เป็นครั้งแรกเท่านั้น
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์/ท่าน/โครงการ 
3. ตัวแทนและพนักงานของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ
5. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง