ลูกกรุง IN CONCERT 2

ลูกกรุง IN CONCERT 2 ใหม่ล่าสุด

อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 เอสพละนาด รัชดา

PRINT
จากละครโทรทัศน์สุดฮิตทางช่องวัน “ลูกกรุง” ที่โดดเด่นด้วยเนื้อหาและบรรยากาศย้อนยุครวมทั้งบทเพลงประกอบที่นำเอาเพลงอมตะในอดีตมาประกอบเข้ากับเรื่องได้อย่างลงตัว บรรยากาศแบบย้อนยุค
บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ “ลูกกรุงอินคอนเสิร์ต” พบกับเหล่านักร้อง นักแสดงจากละคร นำโดย กัน นภัทร, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, ขนมจีน กุลมาศ, มารี เบิร์นเนอร์,เต้ เดอะสตาร์, พรีน เดอะสตาร์,ชมพู ฟรุตตี้ และชรัส เฟื่องอารมณ์ ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจจากละครและซาบซึ้งไปกับความอมตะของบทเพลงที่แสนรื่นรมย์
 
ระยะเวลาการแลกคะแนน : 6 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม
วันที่จัดกิจกรรม : อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563 รอบเวลา 15.00 น.
สถานที่ : เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 เอสพละนาด รัชดา
รายละเอียดการแลกคะแนนสะสม
600 Smile Points ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตร 3000)  292 ที่นั่ง
500 Smile Points ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตร 2500)  319 ที่นั่ง
400 Smile Points ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตร 2000)  321 ที่นั่ง
300 Smile Points ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตร 1500)  294 ที่นั่ง
200 Smile Points ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตร 1000)  152 ที่นั่ง
100 Smile Points ต่อ 1  ที่นั่ง (บัตร 500)    97 ที่นั่ง
 
ช่องทางการแลกกิจกรรม
1. Application Smile Service
2. 1766 กด 4 กด 2 (Call Center)
 
การรับบัตร
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว รับบัตรหน้างานตามรอบ วัน เวลา ที่ทำการแสดงนั้น
รอบการแสดง : 23 กุมภาพันธ์ 2563
รับบัตร : 12.00 - 15.00 น.
SMS แจ้งเตือนกิจกรรม : 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
สมาชิกที่มารับบัตรด้วยตัวเองให้นำบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
กรณีไม่ได้มารับบัตรด้วยตัวเอง ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club หรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทย Smile Club เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า
“ข้าพเจ้า... (ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรับบัตร “ลูกกรุง IN CONCERT” เพื่อใช้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

1. สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าชมการละครเวที โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่แลก
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าชมการแสดงที่มีอายุตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป เงื่อนไขการชมการแสดงเป็นไปตามผู้จัดกำหนด
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 2 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน | สมาชิกบัตรเมืองไทย smile Club  ประเภท Platinum, Prestige, Pink Gold สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน.
4. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Smile Service  Application ได้
6. สมาชิกที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่ง ตามลำดับการแลกคะแนนก่อน – หลัง ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ // กรณีต้องการที่นั่งติดกับสมาชิกท่านอื่น ต้องโทรแจ้งผ่านทาง call center ทุกกรณี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. คะแนนสะสม smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย smile club
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า