LOVEiS HOMECOMING CONCERT

LOVEiS HOMECOMING CONCERT เต็มแล้ว

เสาร์ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น. อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

PRINT

สิทธิ์เต็มแล้ว

งานเดียวเท่านั้น ที่คุณจะได้เจอศิลปินจาก LOVEiS พร้อมหน้าที่สุด ที่จะมารวมตัวคืนสู่เหย้าในงาน ' LOVEiS Homecoming Concert ' อีกครั้ง งานนี้ขนกันมาตั้งแต่ศิลปินรุ่นแรกที่คิดถึง ไปจนถึงศิลปินรุ่นปัจจุบันที่อยากเจอ
ทั้ง ป๊อด Moderndog Lipta MEAN Band Stamp และศิลปินอีกมากมาย ที่มาพร้อมเพลงที่คุ้นเคยที่จะมาเติมความสนุกให้เต็มพื้นที่คอนเสิร์ต

ระยะเวลาการแลกคะแนน : 9 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
วันที่จัดกิจกรรม : เสาร์ 21 ธันวาคม 62 เวลา 19.00 น.
สถานที่ : อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
รายละเอียดการแลกคะแนนสะสม : 800 คะแนน ต่อ 1  ที่นั่ง ( บัตรราคา 4000 )
จำนวน : 50 ที่นั่ง เท่านั้น

ช่องทางการแลกกิจกรรม
1. Application Smile Service
2. 1766 กด 4 กด 2 (Call Center)

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าชมการละครเวที โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่แลก
2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าชมการแสดงที่มีอายุตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป เงื่อนไขการชมการแสดงเป็นไปตามผู้จัดกำหนด
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 2 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน  สมาชิกบัตรเมืองไทย smile Club  ประเภท Platinum, Prestige, Pink Gold สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน
4. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Smile Service Application ได้
6. สมาชิกที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่ง ตามลำดับการแลกคะแนนก่อน – หลัง ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ // กรณีต้องการที่นั่งติดกับสมาชิกท่านอื่น ต้องโทรแจ้งผ่านทาง call center ทุกกรณี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. คะแนนสะสม smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย smile club
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับบัตร
สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว รับบัตรหน้างานตามรอบ วัน เวลา ที่ทำการแสดงนั้น
รอบการแสดง : 21 ธันวาคม 62  รับบัตร : 16.00 - 18.00 น.
SMS แจ้งเตือนกิจกรรม : 20 ธันวาคม 62

สมาชิกที่มารับบัตรด้วยตัวเองให้นำบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
กรณีไม่ได้มารับบัตรด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Club หรือสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทย Smile Club  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า
“ข้าพเจ้า... (ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรับบัตร “LOVEiS Homecoming Concert” เพื่อใช้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”