Let’s Smile Let’s Relax 2019

Let’s Smile Let’s Relax 2019 ใหม่ล่าสุด

4 ก.พ. – 31 ต.ค. 62 Let’s Relax Spa สาขาที่ร่วมรายการ

PRINT
สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมรับบริการสุดผ่อนคลายที่ Let’s Relax Spa
รายละเอียด จำนวนสิทธิ์/ โครงการ คะแนน/สิทธิ์

Aroma Oil Massage นวดตัวด้วยน้ำมันหอม

1 ชั่วโมง มูลค่า 1,200 บาท

200 240

Thai Massage นวดแผนไทย

1 ชั่วโมง มูลค่า 600 บาท

200 120
 
แลกรับสิทธิ์ได้ที่ Smile Service Application 
หมายเหตุ : เมื่อกดใช้สิทธิ์แล้ว กรุณานำบาร์โค้ดที่ได้แสดงกับเจ้าหน้าที่ Let’s Relax Spa
 
ระยะเวลาแลกรับสิทธิ์ : 4 ก.พ. – 31 ต.ค. 62
ระยะเวลาการรับบริการ : 4 ก.พ. – 31 ธ.ค. 62
สถานที่รับสิทธิ์ : ณ Let’s Relax Spa สาขาที่ร่วมรายการ

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดจำนวน 4 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รายการ
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกรับสิทธิ์โดยแลกคะแนนผ่านช่องทาง Smile Service Application และนำบาร์โค้ดที่ได้รับจาก Application ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ Let’s Relax Spa สาขาที่ร่วมรายการ
3. ตัวแทนและพนักงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
5.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
6. สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดและ นัดเข้ารับบริการได้ที่ Let 's Relax Spa (นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน) ที่หมายเลข Call Center 02-126-3588
7.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
8.เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตามที่ Let’s Relax Spa กำหนด
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10.คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
11.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง