MAKE A CAKE WITH LOVE : SWEET BERRY ROLL

MAKE A CAKE WITH LOVE : SWEET BERRY ROLL ใหม่ล่าสุด

วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ABC Cooking Studio Central World

PRINT

ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club เติมความหวานให้กัน กับกิจกรรมเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรัก เตรียมของขวัญ Surprise ให้คนที่รักกัน กับการทำ เค้กโรลเบอรี่สไตล์เจแปนีส 
ทำขนมด้วยความรักให้คนพิเศษ กับ ABC Cooking Studio  สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มทำอาหาร ให้คนพิเศษของคุณ

ใช้ 1300 Smile Point ต่อ 1 คู่ (2 ท่าน)
ระยะเวลาการแลกคะแนน : 25 ธ.ค. 62 - 12 ก.พ. 63 หรือจนกว่าจะเต็ม
วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 13.30 - 15.30 น.
สถานที่/การเดินทาง : ABC Cooking Studio Central World (ชั้น 3  ฝั่งอิเซตัน) เดินทางไป – กลับเอง
จำนวน : จำกัด 20  คู่ เท่านั้น (40 ท่าน)

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  เวลา 13.30 – 15.30 น.
13.00 - 13.30 น.  ลงทะเบียน
13.30 - 15.30 น.  เรียนทำขนม
15.30 น.  รับประทานของว่าง

1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 1 คู่ (2 ท่าน) สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
และ รวมคะแนนสะสมได้ โดยผู้โอนคะแนนสะสมต้องเป็น   ครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยาของสมาชิกฯผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น
2.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมที่ไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย)
3.ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4 กด 2 (call center) ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  Smile Service  Application ได้
5.สมาชิกที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.คะแนนสะสม Smile point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile club
8.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและผู้จัดกำหนด