สัมมนา "เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้"

สัมมนา "เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้" ใหม่ล่าสุด

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถจองสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี!  “เกษียณแบบเศรษฐี สุขภาพดี มีเงินใช้”
วิทยากรโดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ สุกระฤกษ์  Vitallife Senior Brand Ambassador รพ.บำรุงราษฎร์ และคุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
สถานที่ : ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ช้ัน 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย
วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 10 – 20 ตุลาคม 2562  หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม (จำกัด 50 ที่นั่ง )
ช่องทางการรับสิทธิ์
1.Smile Service Application  
2.Call Center 1766 กด4 กด 2

คลิกเพื่อดูกำหนดการสัมมนา

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสำรองสิทธิ์ผ่าน Call Center 1766 กด 4 กด 2 ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ Smile Service Application  
2. สมาชิกฯ สามารถสำรองสิทธิ์การเข้าร่วมงานสัมมนาได้สูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ท่าน
3. สมาชิกฯ สามารถสำรองสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2562  หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม (จำกัด 50 ที่นั่ง )
4. พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด