McDonald’s

McDonald’s

1 ก.ย. 62 – 15 ก.พ. 63 ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

PRINT

1 ก.ย. 62 – 15 ก.พ. 63 หรือครบสิทธิ์ก่อน
แลกคะแนนที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 125 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสด 500 บาท พร้อมบัตรส่วนลดสำหรับซื้ออาหารจาก McDonald’s 100 บาท
1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน จำนวนทั้งหมด 2,000 สิทธิ์
บัตรหมดอายุ 29 ก.พ. 63

แลกคะแนนที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต
สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น 40 สิทธิ์
สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 60 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 40 สิทธิ์
สาขาบิ๊กซี พระราม 4 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ 60 สิทธิ์
สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ 60 สิทธิ์
สาขาเมกาบางนา 40 สิทธิ์
สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 60 สิทธิ์
สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 40 สิทธิ์
สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัล ลำปาง 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 40 สิทธิ์
สาขาซีคอน บางแค 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 40 สิทธิ์
สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา 40 สิทธิ์
สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด 40 สิทธิ์
สาขาโรบินสัน ปราจีนบุรี 40 สิทธิ์
สาขาอัศววรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ สาขา 2 40 สิทธิ์
สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 40 สิทธิ์
สาขาบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 40 สิทธิ์
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 40 สิทธิ์
สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 40 สิทธิ์
สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์ 40 สิทธิ์
สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 40 สิทธิ์
สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ 40 สิทธิ์
สาขาโรบินสัน สกลนคร 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 40 สิทธิ์
สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก 40 สิทธิ์
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 60 สิทธิ์
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ 60 สิทธิ์
สาขาพาราไดซ์พาร์ค 40 สิทธิ์
สาขาเดอะมอลล์โคราช 40 สิทธิ์
สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก 80 สิทธิ์

 

1. สามารถนำไปใช้สิทธิ์ได้ที่ ร้าน McDonald’s ทุกสาขา ทั่วประเทศ ยกเว้น สาขาสนามบิน เอ็มควอเทียร์ บริการจัดส่งถึงบ้าน 1711 และออนไลน์
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรนี้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ในกรณีที่ได้แลกแล้วทุกกรณี
6. หากสมาชิกฯให้ผู้อื่นมาดำเนินการแลกคะแนนสะสมSmile Pointเพื่อรับบัตรแทนจะต้องมีเอกสารแสดง    
ตัวตนของผู้รับแทน ดังนี้
6.1  เอกสารประกอบการดำเนินการแทน ได้แก่ 
 -สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกฯ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความมอบอำนาจตัวบรรจง อาทิเช่น “ข้าพเจ้า...(ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกัน)...ขอมอบอำนาจให้... (ชื่อผู้ดำเนินการแทน)...เป็นตัวแทนในการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับบัตร...โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสม Smile Point ของข้าพเจ้าจำนวน...คะแนน เพื่อแลกรับบัตรจำนวน...ใบ 
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
7. ห้ามตัวแทนประกันชีวิตดำเนินการแลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อรับบัตร โดยไม่ได้รับความยินยอม   
และไม่ได้รับการมอบอำนาจจากสมาชิกฯ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีตัวแทนนำบัตรเมืองไทย Smile Club ของสมาชิกฯ มาแลกคะแนนสะสมแทนสมาชิกฯ ตัวแทนจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจจากสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่สาขาจะต้องติดต่อสมาชิกฯ เพื่อยืนยันว่าสมาชิกฯ ประสงค์ที่จะให้ตัวแทนฝ่ายขายมาแลกคะแนนสะสม Smile Point แทน
8. พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิ์ได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
11. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ McDonald’s กำหนด
12. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง