เมืองไทยมาราธอน  2019 @สะพานพระราม 8  กรุงเทพฯ

เมืองไทยมาราธอน 2019 @สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ ใหม่ล่าสุด

วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 62 สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ

PRINT
เมืองไทย Smile Club ขอร่วมสนับสนุนให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีสุขภาพที่แข็งแรง หนึ่งในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การเดิน-วิ่ง
เส้นทางวิ่ง สะพานพระราม 8
วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 62
เริ่มสำรองสิทธิ์  วันที่ 16 พ.ค.- 2 ก.ค. 62
ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง START คะแนน/ท่าน จำกัดสิทธิ์
มาราธอน 42.195 กม. เวลา 00.30 น. 100 คะแนน 200 ท่าน
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. เวลา 03.00 น. 90 คะแนน
มินิมาราธอน 10.5 กม. เวลา 05.00 น. 70 คะแนน
เมืองไทยสมายรัน 5 กม. เวลา 05.15 น. 60 คะแนน

 

การรับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง ไทม์มิ่งชิพ และคู่มือการแข่งขัน
วันที่ 28-29 กันยายน 2562 เวลา 12.00 – 20.00น. ณ ลาน LED Column ชั้น M หน้าแผนก Sports Mall
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท หรือ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-17.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

1.สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนได้ โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทการแข่งขัน
2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลก และ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1766 กด 4  ในวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตกฤกษ์)
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี 
5. สมาชิกที่เป็นตัวแทนและพนักงาน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. การเข้าร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกเมืองไทยSmile Club โทรแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เยาว์ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม
8. กรณีไม่ได้มารายงานตัวด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile Clubหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกเมืองไทยSmile Club ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมระบุว่า   “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)... ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรายงานตัวรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน........คะแนน เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน.....ท่าน”
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า