ONSEN PANPURI WELLNESS

ONSEN PANPURI WELLNESS ใหม่ล่าสุด

1 พฤศจิกายน 2562 – 15 ตุลาคม 2563 PANPURI Wellness

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club
- สมาชิกเมืองไทย Smile Club ทุกระดับ ใช้คะแนน 250 Smile Points แลกรับ One Day Onsen Pass 
  พร้อมชุดอาหารและเครื่องดื่ม Panpuri wellness cuisine 
*One Day Onsen Pass ไม่จำกัดเวลาการใช้บริการ
*โดยสมาชิกฯ เลือกอาหารและเครื่องดื่มได้ดังต่อไปนี้ (เลือกได้ประเภทละ 1 อย่าง )
  - เมนูอาหาร : 1. Chicken with quinoa salad หรือ 2. Spicy Chicken breast
  - เครื่องดื่ม : 2. Water Melon Thirst หรือ 2. Green Detox   

Location : PANPURI Wellness ณ Gaysorn Tower ชั้น 12 ( เปิดบริการทุกวัน 10.00 - 23.00 น. )
รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง : สมาชิกฯ กดรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service  Application พร้อมแสดงCode ภายใน 30 นาที เท่านั้น
โดยแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ PANPURI Wellness ณ Gaysorn Tower ชั้น 12  
จำนวนสิทธิ์ : จำกัด 10 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน (100 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม) 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2562 – 15 ตุลาคม 2563  (หรือครบสิทธิ์ก่อน)

1. สมาชิกฯ ทุกระดับใช้คะแนนSmile Point 250 คะแนน แลกรับแลกรับ One Day Onsen Pass พร้อมชุดอาหารและเครื่องดื่ม Panpuri wellness cuisine 
2. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ PANPURI  Wellness ณ Gaysorn Tower ชั้น 12  
3. สมาชิกฯ ได้รับ Code จะต้องนำไปยื่นเพื่อรับสิทธิ์ ณ PANPURI  Wellness ภายใน 30 นาทีเท่านั้น (จะมีเวลานับถอยหลังแสดงอยู่)
4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 15 ตุลาคม 2563  (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
7. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
8. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี 
9. เงื่อนไขเป็นไปตาม PANPURI  Wellness กำหนด
10. สอบถามรายละเอียด PANPURI  Wellness เพิ่มเติมโทร. 02-253-8899
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
12. เงื่อนไขการใช้คะแนนเป็นไปตาม บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด