เมืองไทย Smile Club @ Rimping Supermarket

เมืองไทย Smile Club @ Rimping Supermarket ใหม่ล่าสุด

10 ก.ย. – 20 ธ.ค. 61 Rimping Supermarket ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ชาวเชียงใหม่ สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 500 บาท เพื่อซื้อสินค้าจาก Rimping Supermarket ทั้ง 8 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่
ใช้ Smile Point 125 คะแนน แลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัด 2 สิทธิ์ / 1 ท่าน / วัน รวมจำนวน 500 สิทธิ์) 
สถานที่แลกคะแนน : ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาพรอมเมนาดา, สาขามีโชค,สาขานิ่มซิตี้, สาขานวรัฐ, สาขาเมญ่า, สาขากาดฝรั่ง,สาขาโฮมโปรสันทราย, สาขามะลิเพลส
วันที่จัดกิจกรรม : 10 ก.ย. – 20 ธ.ค. 61

วิธีการขอรับสิทธิ์
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยพิมพ์ข้อความ (SMS ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตามที่กำหนด ดูรายละเอียด ณ จุดบริการลูกค้า Rimping Supermarket ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ จำกัดจำนวน 2  สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 วัน รวม 500 สิทธิ์ตลอดโครงการ (ต้องแสดงข้อความรับสิทธิ์ภายใน 30 นาทีหลังจากกดรับสิทธิ์เท่านั้น)
พิเศษ สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่แลกรับบัตรกำนัลเงินสด Rimping Supermarket 10 ท่านแรก/ สาขา/ เดือน รับฟรี คูปองส่วนลด 50 บาท จำนวน 1 ใบ สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า Betagro ภายใน Rimping Supermarket ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่

1.สามารถแลกรับบัตรกำนัลเงินเงินสด Rimping Supermarket โดยพิมพ์ข้อความ (SMS ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตามที่กำหนด ติดต่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่ Rimping Supermarket ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ (ต้องแสดงข้อความรับสิทธิ์ภายใน 30 นาทีหลังจากกดรับสิทธิ์เท่านั้น)
2.เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Rimping Supermarket เป็นไปตามที่ Rimping Supermarket กำหนด
3.คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
6.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club