เมืองไทย Smile @ Rimping Supermarket

เมืองไทย Smile @ Rimping Supermarket ใหม่ล่าสุด

16 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562 ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ชาวเชียงใหม่ สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรกำนัลริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าจาก ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดบัตรกำนัล คะแนน
Smile Point
จำนวนสิทธิ์
1. บัตรกำนัลริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 100 บาท 25 1,000 สิทธิ์
2. บัตรกำนัลริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 500 บาท 125 809 สิทธิ์

วิธีการขอรับสิทธิ์ผ่าน Smile Service Application ณ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 25 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 100 บาท ได้จำนวน 1 สิทธิ์ (จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน จำนวน 1,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 125 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 500 บาท ได้จำนวน 1 สิทธิ์ (จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน จำนวน 409 สิทธิ์ตลอดโครงการ)

วิธีการขอรับสิทธิ์ผ่านสาขาเมืองไทยประกันชีวิต
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 125 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 500 บาท ได้จำนวน 1 สิทธิ์ (จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน จำนวน 400 สิทธิ์ตลอดโครงการ)
ผ่านเมืองประกันชีวิต 4 สาขา ดังนี้
1. เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่ (จำนวน 100 สิทธิ์)
2. เมืองไทยประกันชีวิต สาขาตลาดวโรรส (จำนวน 100 สิทธิ์)
3. เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (เชียงใหม่ จำนวน 100 สิทธิ์)
4. เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (จำนวน 100 สิทธิ์)

ระยะเวลาการจัดโครงการ : 16 กันยายน  – ธันวาคม 2562
รับสิทธิ์ได้ที่
1. Smile Service Application (ต้องโชว์รหัสรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ภายใน 15 นาที เพื่อรับบัตรกำนัลเงินสดตามเงื่อนไข)
2. สาขาเมืองไทยประกันชีวิต 4 สาขา
    2.1 เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่
    2.2 เมืองไทยประกันชีวิต สาขาตลาดวโรรส
    2.3 เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
    2.4 เมืองไทยประกันชีวิต สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สาขาริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ที่ร่วมรายการ
1. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาพรอมเมนาดา
2. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามีโชค
3. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขานิ่มซิตี้
4. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขานวรัฐ
5. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเมญ่า
6. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขากาดฝรั่ง
7. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาโฮมโปรสันทราย
8. ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามะลิเพลส

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 25 คะแนน แลกรับบัตรกำนัลริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ หรือใช้คะแนนสะสม Smile Point 125 คะแนน คะแนน แลกรับบัตรกำนัลริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / วัน)
2. บัตรกำนัลริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มูลค่า 100 บาท และ 500 บาท สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 และสามารถใช้ได้ที่ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้ง 8 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
3. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล เป็นไปตามที่ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต กำหนด
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสม Smile Point ในทุกกรณี
5. พนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถร่วมกิจกรรมได้
6. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
7. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด