เมืองไทย SMILE FAMILY : เลี้ยงลูกให้อัจฉริยะ อารมณ์ดี มีสมาธิ

เมืองไทย SMILE FAMILY : เลี้ยงลูกให้อัจฉริยะ อารมณ์ดี มีสมาธิ ใหม่ล่าสุด

วันที่ 28 กันยายน 2562

PRINT

เชิญชวนคุณแม่ คุณพ่อ มาสัมมนาการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ อารมณ์ดี เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็ก คิดบวก และคิดเป็น โดยวิทยากร คุณหมอโอ๋ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร เจ้าของเพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน และมีกิจกรรมให้น้องๆ หนูๆ ได้ฝึกทักษะการออม และวางแผนการเงินผ่านการเล่นเกมการเงิน และครอบครัวยังได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการกับชุด Bento  
การเดินทาง : เดินทางไป – กลับ 
สถานที่ : บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 28 กันยายน 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 13 สิงหาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 800 คะแนน / ครอบครัว  (ไม่เกิน 3 คน) 
                   40 ครอบครัว (พ่อ แม่ และลูกอายุไม่เกิน 3-12 ปี)

 

กำหนดการ
08.30 – 09.00       ลงทะเบียนที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
                           รับประทานอาหารว่าง
09.00 – 11.30      (แยกห้องกิจกรรม 3 ห้อง)
                          - กิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ สัมมนา การเลี้ยงลูกถูกสไตล์ให้เป็นอัจฉริยะ...อารมณ์ดีมีสมาธิ
                            เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็ก "คิดบวก" และ "คิดเป็น” โดยคุณหมอโอ๋
                          - กิจกรรมคุณลูก Praxis Junior: Smart Kid Master Money สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี
                          - กิจกรรมสำหรับน้องๆ เด็กเล็กอายุ 3-8 ปี
12.00 – 13.00       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 – 15.30       กิจกรรม Bento DIY Workshop ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการสำหรับครอบครัว 
                           ครอบครัวละ 1 Station                                      
15.30 – 16.00       Coffee break
16.00                   สรุปกิจกรรม และจบงาน 

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 800 คะแนน ต่อ 1 ครอบครัว (ไม่เกิน 3 คน) สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้ โดยต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป และต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเท่านั้น
4. สอบถามรายละเอียด และสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 กด 2  ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
5. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงาน และตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถแลกคะแนนสะสมเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
7. คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

หมายเหตุ : สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4  และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น (สำหรับผู้ที่โทรเข้า Call Center)