SMILE DELICIOUS@SOFTBEE

SMILE DELICIOUS@SOFTBEE ใหม่ล่าสุด

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 สาขา SOFTBEE ที่ร่วมรายการ

PRINT

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเมืองไทย Smile Club กับพันธมิตร ซอฟท์บี เพื่อมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club

สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 เมนู Ice Milk Tea จากราคาปกติ แก้วละ 95 บาท
จำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิ์ / โครงการ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์  1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม 
จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 วัน
 
วิธีการขอรับสิทธิ์
- สามารถแลกรับรหัสส่วนลดได้ที่ Smile Service Application โดยนำรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับ โชว์ ณ ร้านค้า ภายใน 15 นาที

1. จำกัดจำนวน1 สิทธิ์/ 1 ท่าน / 1 วัน จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ 
2. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือมีผู้ร่วมเดินทางที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ได้
3. สามารถกดรับสิทธิ์รหัสส่วนลดได้ที่ Smile Service Application ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ในทุกกรณี
7. เบอร์โทรร้าน 02-0426646 สาขา central rama 9 และ ?06-2442-5652? Siam Square One หรือ http://www.facebook.com/SoftbeeThailand ???
8. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถร่วมกิจกรรมได้
9. เงื่อนไขในการใช้บริการห้องพักเป็นไปตามที่ ซอฟท์บี กำหนด
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง