SUUNTO 3 FITNESS  แก็ดเจ็ตสำหรับคนรักสุขภาพ

SUUNTO 3 FITNESS แก็ดเจ็ตสำหรับคนรักสุขภาพ สุดฮิต

1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 Smile Service Application

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club กดรับสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ SUUNTO

1. นาฬิกา SUUNTO 3 FITNESS BLACK  มูลค่า 7,500 บาท  ใช้คะแนนสะสม  1,900   Smile Points (30 สิทธิ์)
2. นาฬิกา SUUNTO 3 FITNESS BURGUNDY มูลค่า 8,500 บาท  ใช้คะแนนสะสม  2,200 Smile Points  (30 สิทธิ์)
3. นาฬิกา SUUNTO 3 FITNESS COPPER มูลค่า 8,500 บาท  ใช้คะแนนสะสม  2,200 Smile Points  (30 สิทธิ์)

ช่องทางการแลกคะแนน  :  สมาชิกฯสามารถแลกคะแนนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Smile Service 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าของจะหมด)
ข้อจำกัดในการแลกคะแนน :  จำกัดจำนวนในการแลกคะแนน 2 สิทธิ์ / ท่าน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้า

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกสินค้าผ่านช่องทาง Smile Service Application 
2. จำกัดจำนวนในการแลกคะแนน 2 สิทธิ์ / ท่าน  
3. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562
4. กรณีสินค้าที่ได้รับเกิดชำรุด กรุณาแจ้งกลับทางบริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ภายใน 7 วันหลังจากวันรับสินค้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าและการจัดส่งที่บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โทร. 02-678-9988
5. การจัดส่งสินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่และเบอร์โทรที่สมาชิกฯ ได้ระบุไว้ในระบบหากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรแจ้งภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ยืนยันการแลกคะแนน โทร. 1766 เมืองไทย Smile Club กด 4 หากไม่สามารถติดต่อสมาชิกฯ เพื่อจัดส่งสินค้าภายใน 90 วัน ทางบริษัทฯจะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์การรับสินค้า
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งรายการสินค้าแลกคะแนนไปยังบริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์  ทุกๆ 15 วัน   ทำการ เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้สมาชิกฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับรายการสินค้าดังกล่าว ยกเว้น กรณีสินค้าหมดสต็อกหรือต้องรอการผลิตเพิ่ม การจัดส่งสินค้าอาจจะมีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดส่งสินค้าดังกล่าวเป็นบริการจัดส่งฟรี
7. พนักงานและตัวแทนของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมหรือโอนคะแนนสะสมได้และไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้ไปแล้วทุกกรณี 
9. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
10. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กำหนด
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club