Smile Check up @เครือเปาโล

Smile Check up @เครือเปาโล ใหม่ล่าสุด

18 เมษายน – 15 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเครือเปาโล 6 แห่ง

PRINT

สุขภาพดีได้ง่ายๆ เมืองไทย Smile Clubร่วมกับเครือโรงพยาบาลเปาโล ใส่ใจสุขภาพสมาชิกฯ ในทุกพื้นที่ เพื่อให้สุขภาพที่ดีอยู่คู่กับคุณตลอดไปด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Check up @เครือเปาโล มูลค่า 3,080 บาท เพียงใช้คะแนนสะสม Smile Point 350 คะแนน/ 1 โปรแกรม เพื่อเข้าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเครือเปาโล 6 แห่ง
1. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
3. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
5. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
6. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสม 18 เมษายน – 15 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำนวน 200 สิทธิ์ ต่อโครงการ
*จัดส่ง Voucher ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่แลกคะแนนสะสม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ : โปรแกรม Smile Checkup@เครือเปาโล 
กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
พบแพทย์
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจการทำงานของตับ
ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
Physical Examination
CBC
Creatinine
Cholesterol
FBS
SGOT
HDL
Chest x-ray
ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพพร้อมคูปองอาหาร

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup @เครือโรงพยาบาลเปาโลได้ ผ่านช่องทางโทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 กด 2 หรือผ่านช่องทาง Smile Service Application โดยต้องแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนและถูกต้องกับเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง Voucher
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนเพื่อรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup @เครือโรงพยาบาลเปาโลได้ไม่เกิน 4 สิทธิ์/1ท่าน 
3. ตัวแทนและพนักงานบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
4. การแลกคะแนนเพื่อรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Checkup @เครือโรงพยาบาลเปาโลสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6. เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลเปาโลกำหนด 
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า