Smile Check your Health @โรงพยาบาลปิยะเวท

Smile Check your Health @โรงพยาบาลปิยะเวท ใหม่ล่าสุด

11 ธันวาคม 2561 – 15 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลปิยะเวท

PRINT

เมืองไทย Smile Club ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาลปิยะเวท มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯ ผู้รักสุขภาพ แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลปิยะเวท

สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ได้ที่ Smile Service Application หรือ Call Center
- ใช้คะแนนสะสม  220 Smile Points  แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพตา
- ใช้คะแนนสะสม  440 Smile Points  แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
- ใช้คะแนนสะสม  480 Smile Points  แลกรับโปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติของตับด้วยเครื่อง FibroScan

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมตรวจ

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
-  แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 15 มีนาคม 2562
- ใช้สิทธิ์ภายในวันที่  31 มีนาคม 2562

ข้อจำกัดในการแลกคะแนน   
จำกัดการแลกสูงสุด 4 สิทธิ์/โปรแกรม/ท่าน

ช่องทางการแลกคะแนน 
1. Smile Service Application
2. Call Center 1766 กด4 กด 2

สถานที่ที่สามารถรับบริการ
1.โรงพยาบาลปิยะเวท

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่าน Smile Service Application หรือ Call Centerเมืองไทย Smile 1766 กด 4 กด 2  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เท่านั้น
2.หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก  โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 10 วันทำการ
3. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลปิยะเวท ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
5. พนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6. รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เงื่อนไขการรับบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่โรงพยาบาลปิยะเวทกำหนด
8. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง