เมืองไทย Smile @Gettgo

เมืองไทย Smile @Gettgo

18 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562 Smile Service Application

PRINT

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ และประกันภัยรถยนต์ ผ่าน Gettgo เว็บไซต์เปรียบเทียบและซื้อประกันออนไลน์ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 8 ราย 

สิทธิพิเศษ
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศรายครั้ง หรือรับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศรายปี เพียงเลือกซื้อแผนประกันผ่าน www.gettgo.com
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3 หรือ 3+ เพียงเลือกซื้อแผนประกันผ่าน www.gettgo.com
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ผู้มีสถานะระดับ Prestige รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศรายครั้ง หรือรับส่วนลด 400 บาท เมื่อซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศรายปี เพียงเลือกซื้อแผนประกันผ่าน www.gettgo.com
4. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ผู้มีสถานะระดับ Prestige รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3 หรือ 3+ เพียงเลือกซื้อแผนประกันผ่าน www.gettgo.com

รับสิทธิ์ได้ที่   Smile Service Application
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 18 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถรับสิทธิพิเศษ ผ่านช่องทาง Smile Service Application และนำรหัสที่ได้รับจาก Application ไปแลกรับส่วนลดที่ในการซื้อประกันประเภทต่างๆผ่าน www.gettgo.com เท่านั้น
2. สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถทอนหรือคืนเป็นเงินสดได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เงื่อนไขการใช้ส่วนลดประเภทต่างๆ เป็นไปตามที่ Gettgo กำหนดเท่านั้น
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง