Smile Happy Bowls with 9 Salads

Smile Happy Bowls with 9 Salads สุดฮิต

1 พ.ย 2561 - 31 มี.ค. 2562 ร้าน 9 salads

PRINT

เมืองไทย Smile Club ร่วมกับพันธมิตร 9 Salads ให้คุณได้สุขภาพดีกับทุกจานอร่อย ด้วยสลัดโฮมเมดปลอดสารพิษ ณ ร้าน 9 Salads 
พิเศษ! เฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
- รับส่วนลด 15 บาท 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จ / วัน จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์ตลอดโครงการ 
- ใช้คะแนนสะสม Smile Point 50 คะแนน ใช้แทนเงินสด 200 บาท 
สำหรับชำระค่าบริการที่ร้าน 9 Salads  1 ท่าน / 4 สิทธิ์ / วัน  จำนวนทั้งหมด 300 สิทธิ์ตลอดโครงการ 
ระยะเวลาการรับสิทธิ์ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APP แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้าน 9 salads ภายใน 15 นาที

1.กรุณากดรับสิทธิ์ที่ร้าน 9 salads เท่านั้น ทั้งนี้ การ Capture หน้าจอ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
2.ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆได้ 
3.เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเงินสดเป็นไปตามที่ ร้าน 9 salads กำหนด
4.พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯสามารถใช้สิทธิ์ได้
5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ทุกกรณี
8.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
9.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง