โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus 2561


เอกสิทธิ์...เฉพาะสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige เท่านั้น เพียงใช้คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point เลือกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ และโรงพยาบาลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

* สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige ตามเงื่อนไขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไป

ช่องทางการแลกคะแนน :
- Call Center โทร.1766 กด 4 กด 2
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม :  
-  แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 20 ธันวาคม 2561 
- ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คลิกดูโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาล

• สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่กำหนด โดยติดต่อแลกคะแนนสะสมได้ที่   โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
• หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม ทางบริษัทฯจะจัดส่งบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ที่ระบุ ชื่อ-สกุล โปรแกรมที่เลือกตรวจ และระยะเวลาการเข้ารับบริการ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 7 วันทำการ
• สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรายการตรวจสุขภาพหลัก (เลือกได้สูงสุด 1 - 2 โปรแกรมเท่านั้น) และรายการตรวจเสริม (เลือกได้มากกว่า 1 โปรแกรม)
• สมาชิกสามารถแลกเฉพาะรายการตรวจเสริมได้
• สำหรับ โปรแกรม Extra 4 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถแลกได้สูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน และสามารถโอนสิทธิ์ได้
• สิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ยืนยันการแลกคะแนนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการตรวจ และโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสมได้
• เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ Smile Service Application 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
• ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่ระบุบนบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเท่านั้น (โดยเงื่อนไขระยะเวลาการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
• กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง (ยกเว้นโปรแกรมทันตกรรม และสปา ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร) 
• กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพที่ได้รับจากบริษัทฯ ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
• เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสถานะ PS 
1.กรณีที่สมาชิกฯประสงค์แลกบัตรตรวจสุขภาพ Smile healthy plus สำหรับโปรแกรมหลัก กรุณายกเลิกสิทธิ์บัตรตรวจสุขภาพ Smile health(บัตรตรวจสุขภาพฟรี) ที่ได้รับในปีนั้นๆก่อน
2.กรณีที่สมาชิกฯประสงค์แลกบัตรตรวจสุขภาพ Smile healthy plus สำหรับโปรแกรมเสริม  สามารถแลกได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสิทธิ์บัตรตรวจสุขภาพ Smile health(บัตรตรวจสุขภาพฟรี)