โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus ( Special Point )

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Healthy Plus ( Special Point ) เต็มแล้ว

Smile Special Point ให้คุณตรวจสุขภาพง่ายๆ เริ่มต้นเพียง  250  คะแนน
แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562
“เอกสิทธิ์...เฉพาะสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige(PST) เท่านั้น”

เพียงใช้คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point เลือกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ และโรงพยาบาลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

*สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Prestige(PST) ตามเงื่อนไขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 57 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point
•    สมาชิกเมืองไทย Smile Club แลกคะแนนสะสมตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่กำหนด โดยติดต่อแลกคะแนนสะสมได้ที่   โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด  4  กด  2  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
•    หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ที่ระบุ ชื่อ-สกุล โปรแกรมที่เลือกตรวจ และระยะเวลาการเข้ารับบริการ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 10 วันทำการ
•    สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรายการตรวจสุขภาพหลักได้ 1  โปรแกรม และรายการตรวจเสริมเลือกได้มากกว่า 1 โปรแกรม
•    สมาชิกสามารถแลกเฉพาะรายการตรวจเสริมได้
•    สิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ยืนยันการแลกคะแนนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการตรวจ หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสม
•    เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    ถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ Smile Service Application 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
•    ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพภายในระยะเวลาที่ระบุบนบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเท่านั้น (โดยเงื่อนไขระยะเวลาการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
•    กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง (เฉพาะรายการตรวจสุขภาพหลัก)
•    กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพที่ได้รับจากบริษัทฯ ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
•    เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

คลิกดูโปรแกรมตรวจสุขภาพ

คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาล