Smile Healthy Redemption เครือโรงพยาบาลเปาโล

Smile Healthy Redemption เครือโรงพยาบาลเปาโล ใหม่ล่าสุด

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลเปาโลทั้ง 6 สาขา

PRINT
เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกฯ รับสิทธิคุ้ม 2 ต่อกับการดูแลสุขภาพของลูกค้าคนพิเศษ ทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี หรือโปรแกรมทันตกรรมกับเครือเปาโล ไม่ว่าคุณจะเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เพียงแสดงบัตรสมาชิก…
 
ต่อที่ 1 โชว์บัตร Smile Club เพื่อรับส่วนลดได้ที่โรงพยาบาลเปาโลทั้ง 6 สาขา
1. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
3. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
4. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
5. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
6. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
- ส่วนลด10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้นรายการยาบางประเภทที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้ และรายการเหมาจ่ายทุกประเภท- ส่วนลด10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าห้องเด็กอ่อน) 
- ส่วนลด10% สำหรับทันตกรรม 3 รายการ ได้แก่ อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน (ยกเว้นการจัดฟัน,การใส่ฟัน,การฝังรากเทียม)
 
ต่อที่ 2 แลกคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 150 คะแนน รับส่วนลด On-Top* มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 สิทธิ์
กำหนดสิทธิ์การแลก : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ทุกประเภทบัตร แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 600 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APP แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ โรงพยาบาลที่รับบริการ ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

1.ขอสงวนสิทธิ์ผู้แลกคะแนนสะสมต้องเป็นสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club กรณีโอนสิทธิ์ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเขียนมอบอำนาจให้ผู้รับโอนสิทธิ์
2.ส่วนลดต่อที่ 1 คือ
- ส่วนลด10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา ยกเว้นรายการยาบางประเภทที่โรงพยาบาลได้กำหนดไว้ และรายการเหมาจ่ายทุกประเภท
- ส่วนลด10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าห้องเด็กอ่อน)
- ส่วนลด10% สำหรับทันตกรรม 3 รายการ ได้แก่ อุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน,(ยกเว้นการจัดฟัน,การใส่ฟัน,การฝังรากเทียม)
3. ส่วนลดต่อที่ 2 คือ ส่วนลด On-Top หมายถึงส่วนลดที่ได้รับเพิ่มอีก จากการแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club ที่ได้รับส่วนลดอยู่แล้ว 10% ตามเงื่อนไขต่อที่ 1
4.คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 150 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 500 บาท (แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 600 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/วัน)
5.สิทธิ์การรับส่วนลดต่อที่2 ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลเปาโลทุกสาขา 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิ์แสดงรับส่วนลดภายในวันที่แลกคะแนนไว้เท่านั้น
6.คะแนนสะสมเมืองไทย Smile point ที่แลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสมได้
7.เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลเปาโลกำหนด
8.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club