Smile Healthy Redemption คลินิกบ้านหมอวิมุต

Smile Healthy Redemption คลินิกบ้านหมอวิมุต ใหม่ล่าสุด

15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

PRINT

เมืองไทย Smile Club มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกฯ รับสิทธิคุ้ม 2 ต่อกับการดูแลสุขภาพของลูกค้าคนพิเศษ กับคลินิกบ้านหมอวิมุต (รังสิต คลอง3)  เพียงแสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club

ต่อที่ 1 แสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club เพื่อรับส่วนลด ได้ที่ คลินิกบ้านหมอวิมุต
- ส่วนลด10% สำหรับ ค่ายา 
- ส่วนลด5% สำหรับค่าบริการอื่นๆ

ต่อที่ 2 แลกคะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 50 คะแนน รับส่วนลด On-Top* มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 สิทธิ์
กำหนดสิทธิ์การแลก : สมาชิกเมืองไทย Smile Club ทุกประเภทบัตร แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 250 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 5 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
โดยรับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ คลินิกบ้านหมอวิมุต ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

1.ขอสงวนสิทธิ์ผู้แลกคะแนนสะสมต้องเป็นสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club กรณีโอนสิทธิ์ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเขียนมอบอำนาจให้ผู้รับโอนสิทธิ์
2.ส่วนลดต่อที่ 1 คือ 
- ส่วนลด10% สำหรับ ค่ายา 
- ส่วนลด5% สำหรับค่าบริการอื่นๆ
3. ส่วนลดต่อที่ 2 คือ ส่วนลด On-Top หมายถึงส่วนลดที่ได้รับเพิ่มอีก จากการแสดงบัตรเมืองไทย Smile Club ที่ได้รับส่วนลดอยู่แล้ว ตามเงื่อนไขต่อที่ 1 
4.คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point 50 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 200 บาท (แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 250 คะแนน รับส่วนลดสูงสุด 5 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
5.สิทธิ์การรับส่วนลดต่อที่2 ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ โดยสมาชิกฯ สามารถใช้สิทธิ์แสดงรับส่วนลดภายในวันที่แลกคะแนนไว้เท่านั้น 
6.คะแนนสะสมเมืองไทย Smile point ที่แลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอแจ้งยกเลิกใดๆ เพื่อขอคืนคะแนนสะสมได้
7.เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและคลินิกที่ร่วมโครงการ กำหนด
8.เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club